fbpx

Komisia dnes urobila ďalší krok k posilneniu ochrany spotrebiteľov, najmä dojčiat a malých detí. Prijala dve opatrenia, ktoré obmedzujú používanie troch konzervačných látok v kozmetických výrobkoch.

„Opätovne sme ukázali, že bezpečnosť spotrebiteľov je prvoradá pri každom rozhodnutí, ktoré prijmeme. Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch zohrávajú významnú úlohu. Zabezpečujú, že výrobky, ktoré každodenne používame, neobsahujú patogény. Musíme však zabezpečiť, aby konzervačné látky zaručovali maximálny stupeň ochrany. Vďaka týmto opatreniam môžu mať spotrebitelia istotu, že ich kozmetické výrobky sú bezpečné,“ povedal európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Rozhodnutie Komisie nadväzuje na posudok nezávislého Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS), poradného orgánu, ktorý vykonal dôkladné hodnotenie rizika látok. Na jeho základe odporučil ich obmedzenie alebo zákaz.

Prijaté opatrenia umožňujú Komisii obmedziť maximálnu koncentráciu dvoch konzervačných látok, propylparabénu a butylparabénu, z aktuálne povoleného limitu 0,4 % (ak sa používajú samostatne) a 0,8 % (ak sú zmiešané s inými estermi) na 0,14 %, ak sa používajú samostatne alebo ako zmes. Zákaz sa vzťahuje na nezmývateľné kozmetické výrobky určené na použitie v oblastiach pod plienkou u detí do troch rokov, kde sa môžu v dôsledku podráždenej pokožky a výskytu potničiek vstrebať rýchlejšie ako v prípade neporušenej pokožky. Nové pravidlá sa budú uplatňovať na výrobky dodávané do obchodov po 16. apríli 2015.

Komisia navyše zakazuje zmes metylchloroizotiazolinónu a metylizotiazolinónu (MCI/MI) v nezmývateľných kozmetických výrobkoch, ako sú telové krémy. Cieľom je znížiť riziko kožných alergií a ich výskyt. Táto konzervačná látka môže byť naďalej používaná vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú, ako sú šampóny a sprchové gély, s maximálnou koncentráciou 0,0015 % zmesi, v ktorej je pomer látok MCI/MI 3:1. Opatrenie sa bude uplatňovať na výrobky uvedené na trh po 16. júli 2015.

Súvislosti

Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch sú dôležité, keďže chránia pred vznikom škodlivých patogénov v krémoch a iných výrobkoch, ktoré používame denne. Bez konzervačných látok by všetky kozmetické výrobky mali veľmi krátku trvanlivosť a väčšina z nich by sa musela skladovať v chladničke.

Skupina chemických látok známych ako parabény je jednou z najdôležitejších konzervačných látok používaných v kozmetických výrobkoch. Okrem propylparabénu a butylparabénu sú bezpečné aj iné parabény (napr. metylparabén a etylparabén), čo opakovane potvrdil Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS). Zároveň sú jednými z najúčinnejších konzervačných látok.

Začiatkom tohto roku Komisia zakázala používanie ďalších piatich parabénov v kozmetických výrobkoch – izopropylparabénu, izobutylparabénu, fenylparabénu, benzylparabénu a pentylparabénu (pozri nariadenie Komisie (EÚ) č. 358/2014), a to z dôvodu nedostatku údajov potrebných na prehodnotenie. Výrobky uvedené na trh po 30. októbri 2014 nesmú obsahovať tieto látky.

Kozmetické výrobky sú regulované na európskej úrovni prostredníctvom nariadenia (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch, ktoré zaisťuje bezpečnosť spotrebiteľov a integritu vnútorného trhu. Kozmetické výrobky umiestnené na trhu EÚ musia byť bezpečné bez ohľadu na výrobné postupy alebo distribučné kanály. Za bezpečnosť výrobkov zodpovedá výrobca, ktorý musí pred uvedením výrobkov na trh zabezpečiť ich odborné posúdenie z hľadiska bezpečnosti.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad