fbpx

Parma, 27.04.2016 – Zjesť viac ako jedno veľké alebo tri malé surové marhuľové jadrá v jednej porcii môže viesť k prekročeniu bezpečnostných limitov. Pre batoľatá býva riziko plynúce z konzumácie len jedného malého marhuľového jadra nad hranicou bezpečnosti.

V marhuľových jadrách sa prirodzene nachádza zlúčenina zvaná amygdalín, ktorá sa premieňa na kyanid po zjedení. Kyanidová otrava môže potom spôsobiť nevoľnosť, horúčku, bolesti hlavy, insomniu, smäd, letargiu, nervozitu, rôzne bolesti kĺbov a svalov a pokles krvného tlaku. V extrémnych prípadoch vedie k fatálnym dôsledkom.

Štúdie naznačujú, že 0,5 až 3,5 mg kyanidu na kilogram telesnej hmotnosti môže byť letálnym. Panel EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci stanovil bezpečný limit pri jednorázovej expozícii (známy aj ako akútna referenčná dávka „ARfD“) 20 μg/kg telesnej hmotnosti. Táto hranica je 25-krát nižšia ako najnižšia zaznamenaná letálna dávka.

Na základe týchto limitov a množstiev amygdalínu bežne prítomného v surových marhuľových jadrách odborníci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín je toho názoru, že dospelí by mohli skonzumovať jedno veľké alebo tri malé marhuľové jadrá (370 mg) bez toho, aby nastalo prekročenie ARfD. U batoliat by bezpečné množstvo nemalo prekročiť 60 mg, čo predstavuje polovica jedného malého jadra.

Netýka sa to marhuľových plodov

Bežná konzumácia plodov marhule nepredstavuje riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov. Jadro je semienko nachádzajúce sa v marhuľovej kôstke. Získava sa vylúpnutím a odstránením tvrdej škrupiny, a teda nedostáva sa do kontaktu s plodom.

Väčšina surových marhuľových jadier predávaných v EÚ je považovaných za import z tretích krajín a spotrebiteľom sú predávané cez internet. Predajcovia podporujú ich predaj ako potraviny proti rakovine a niektorí aktívne propagujú denný príjem 10 až 60 jadier pre bežnú populáciu, resp. pre pacientov s rakovinovým ochorením.

Zváženie proklamovaných úžitkov surových marhuľových jadier pri liečbe rakoviny alebo akéhokoľvek iného použitia nie je v kompetencii úradu EFSA, zameranej na bezpečnosť potravín, a teda nie je súčasťou tohto vedeckého stanoviska.

Úrad EFSA sa radil s jeho partnermi z členských štátov EÚ, aby prediskutoval toto vedecké stanovisko a predošlé hodnotenia rizika vykonané národnými úradmi (viď správa nižšie). Toto hodnotenie rizika bude informovať manažérov Európskej komisie a členské štáty, ktorí regulujú potravinovú bezpečnosť v EÚ, aby rozhodli, či je potreba prijať opatrenia s cieľom ochrániť verejné zdravie v súvislosti s konzumáciou surových marhuľových jadier.

Vedecké stanovisko o akútnych zdravotných rizikách v súvislosti s prítomnosťou kyanogénnych glykozidov v marhuľových jadrách a výrobkov z marhuľových jadier.

Spoločný dokument EFSA-EFET-BfR: Akútne zdravotné riziká spojené s konzumáciou surových marhuľových jadier a výrobkov z nich.

Zdroj: EFSA Media Relations Office, tel.: +39 0521 036 149, press@efsa.europa.eu

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad