fbpx

„V každom prípade sa snažíme sporiace sa strany doviesť k mimosúdnej dohode, nájsť riešenie akceptovateľné pre obe strany. Pri poradenstve sa opierame o platnú legislatívu, snažíme sa nielen spotrebiteľov, ale i predajcov v oblasti spotrebiteľského práva vzdelávať, aby sporom vedeli predchádzať. Pri hľadaní kompromisu je dôležité mať na pamäti, že dohoda je o dvoch stranách. Obom stranám mimosúdne riešenie šetrí, v porovnaní so súdmi, čas a peniaze,“ odhaľuje tajomstvo úspechu mediátor Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Ing. Michal Fáber, ktorý sa mimosúdnemu riešeniu sporov úspešne venuje už osem rokov.

Obyvatelia Európskej únie majú svoje spotrebiteľské i pacientské práva. Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti rovnako ako právo na náhradu škôd patria medzi  päť základných práv spotrebiteľa, ktoré Európska únia sformulovala a deklarovala v politike ochrany a informovaní spotrebiteľa už v roku 1975.

Straty, ktoré vznikli európskym spotrebiteľom v dôsledku problémov so zakúpenými tovarmi alebo službami, sa odhadujú na 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) Európy. Právne predpisy EÚ poskytujú síce spotrebiteľom i pacientom súbor práv, ak však majú mať praktickú hodnotu, musia existovať mechanizmy zabezpečujúce, aby ich mohli v praxi účinne využívať. Potrebujú istotu, že ak niečo nebude v poriadku, môžu svoj spor riešiť a získať odškodnenie. Európska komisia si od zavedenia jednotného ADR systému sľubuje jednoduchšie, efektívnejšie a lacnejšie riešenia a odľahčenie súdov, čo urýchli ich postup v iných kauzách.

Alternative Dispute Resolution teda alternatívne riešenie sporov (ADR) je termín používaný na označenie širokého radu mechanizmov zacielených na riešenie konfliktov bez zásahu súdu. Systémy ADR zvyčajne využívajú tretiu stranu ako arbitra, mediátora, vyjednávača alebo ombudsmana na pomoc spotrebiteľovi a predajcovi v dosiahnutí riešenia ich sporu.

V zahraničí je dnes bežné, že spotrebitelia pred súdnym procesom uprednostnia riešenie sporu alternatívnou cestou a tento prístup je čoraz populárnejší i u nás, na Slovensku. Techniky alternatívneho riešenia sporov vám pomôžu vyriešiť vaše problémy za pomoci nestranného subjektu. Tretia strana pomáha sporiacim sa stranám uzatvoriť dohodu.

V priebehu procesu mimosúdneho riešenia sporu zainteresované strany komunikujú priamo alebo prostredníctvom tretej osoby, aby nedošlo ku konfrontácii. Strany si určia techniku riešenia sporu a aktívne sa snažia nájsť riešenie, ktoré im najlepšie vyhovuje. Metódy ADR ponúkajú možnosť ísť za hranice právnej polohy a dospieť k zosobnenému individuálnemu riešeniu, ktoré zodpovedá skutočnej povahe sporu. Postupy ADR sú založené na všeobecnej zhode. Navyše v prípade, že dôjde k vyriešeniu sporu, nedochádza k naštrbeniu štandardných obchodných a osobných vzťahov.

Pri spotrebiteľských sporoch riešenie navrhuje tretia strana, a sporiace sa strany sa môžu slobodne rozhodnúť, či riešenie príjmu alebo nie.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad