Ministerstvo spravodlivosti o Šmejdoch…

september 4, 2013 SOS

Komisia identifikovala pri organizácii a uskutočňovaní predajných akcií početné neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky, ktoré v závere označila a pripojila svoje odôvodnenie.

Podnet Komisie nájdete aj na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov-detail.aspx?Ic=250.