fbpx

Výsledkom demografického vývoja Európy je čoraz vyšší počet dôchodcov. Kým inde si dôchodcovia užívajú svoj odpočinok, cestujú a objavujú svet, u nás patria do  sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov. Okrem hmotnej núdze však trpia i právnym nevedomím a dešpektom, ktorému sa im dostáva často i od vlastných detí. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad preto prichádza s projektom Senior Ombudsman, ktorý bude pomáhať riešiť problémy seniorov Prešovského kraja.

„Dôchodcov ohrozuje chudoba, izolácia a nízke právne povedomie. Často sa stávajú obeťami neserióznych podnikateľov, nevedia odolať klamlivej reklame, dostávajú sa do dlhových špirál, exekúcií a dražieb. Psychicky ich deptajú vymáhači dlhov, ktoré mohli vzniknúť nekalými či agresívnymi obchodnými praktikami. Dôchodcovia sa nevedia brániť, nepoznajú svoje práva, žijú často v izolácii, sociálnej i finančnej núdzi, a tak sú ľahkou korisťou špekulantov i násilníkov. Máme rôznych ochrancov práv, no žiadny sa nešpecializuje na túto zraniteľnú skupinu. Cieľom projektu Senior Ombudsman je prostredníctvom telefonickej linky, poradenského centra a publikačnej činnosti posilniť ľudské i ekonomické práva seniorov a v praxi zlepšiť ich obranyschopnosť voči neserióznym podnikateľským subjektom, exekútorom, samosprávnym, štátnym, zdravotníckym či rodinným inštitúciám,“ vysvetľuje Ing. Michal Fáber, ktorý bude funkciu Senior Ombudsmana v Poprade zastávať.

Senior Ombudsman a jeho tím má ambíciu dôchodcov Prešovského kraja naučiť, že ponižujúce zaobchádzanie či tresty, ktorým boli vystavení napríklad na predvádzacích akciách alebo aj doma, nesmú tolerovať. Že nik nesmie obmedziť ich osobnú slobodu v snahe prinútiť ich podpísať spotrebiteľskú zmluvu, vybrať si peniaze z bankomatu či kúpiť predražený tovar. Že ich právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, právo na ochranu mena či ochranu pred neoprávneným zasahovaním do rodinného a súkromného života, musia rešpektovať napríklad aj nebankové subjekty  a  vymáhačské spoločnosti, ktorým dlhujú peniaze. Že Ústava SR deklaruje právo vlastniť majetok i ochranu vlastníctva, a nemôžu sa ho vzdať prostredníctvom splnomocnenia neznámemu advokátovi, ktoré je ako zmluvná klauzula uvedené drobným písmom v zmluvách o úveroch. Že podomoví predajcovia, cudzí ľudia i ich vlastná rodina musí rešpektovať ich ústavné právo na nedotknuteľnosť obydlia a nevstupovať do ich bytu či domu bez povolenia.

„Denné poradenské centrum Senior Ombudsman v priestoroch nášho združenia slávnostným prestrihnutím pásky otvárame dnes, 29. októbra 2014. Počas šiestich mesiacov chceme postupne v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska navštíviť denné centrá Prešovského kraja, v ktorých sa seniori stretávajú. Odo dnes môžu tiež volať na bezplatnú telefonickú linku 0800 222 285 a v pracovných dňoch tak kontaktovať naše pracovisko, kde im poradíme, ako ich problém vyriešiť. Výhodou je, že sa na Senior Ombudsmana môžu obrátiť v rámci preventívneho poradenstva i v ktoromkoľvek štádiu už existujúceho problému. Výsledkom by mala posilnená prevencia a lepšia vymožiteľnosť práv dôchodcov, aby aj vďaka existencii Senior Ombudsmana neseriózne subjekty zneužívajúce zraniteľnosť dôchodcov postupne získali rešpekt a pochopili, že aj starčekov sa má kto zastať a obhájiť ich práva,“ dodáva M. Fáber.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Volanie na poradenskú linku bude bezplatné a dôchodcovia tak budú mať na dosah radu i psychickú podporu. Vďaka skúsenému tímu odborníkov získajú priateľa na telefón, ktorý im pomôže už vzniknutý alebo ešte len hroziaci problém riešiť. „Pri projektovaní aktivít sme sa zamerali aj na osvetu, ktorá v mnohých prípadoch funguje ako prevencia, preto pre seniorov vydáme aj manuály a vzdelávacie letáky pre nevidiacich prerozprávané na CD a pre nepočujúcich prerozprávané do posunkovej reči na DVD.

V súčasnosti pracujeme na príprave novej webovej stránky  www.seniorombudsman.sk, ktorá bude hotová v novembri a na konci pilotného projektu v marci 2013 zverejníme i hĺbkovú analýzu súčasnej finančnej gramotnosti slovenských dôchodcov, dôvody, stav a výsledky exekúcií ich majetku, ich dopad na ich život, psychické i fyzické zdravie, vzťahy v rodine. Výstupom jednoducho bude zrkadlo spoločnosti, ako chce a dokáže ochrániť tých, ktorí ju svojimi vlastnými rukami vybudovali…“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad