fbpx

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách Ministerstva spravodlivosti upozorňuje spotrebiteľov na početnú, najmä internetovú inzerciu, týkajúcu sa poskytovania úverov a pôžičiek od neznámych osôb alebo obchodných spoločností.

Spotrebitelia sú v rámci e-mailovej alebo telefonickej komunikácie s potenciálnym veriteľom vyzývaní, aby vopred zaslali svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch sa od nich pred poskytnutím pôžičky požaduje aj zaplatenie rôznych poplatkov vo výške niekoľko desiatok eur – napr. poplatky za spracovanie údajov a podobne. Mnohí spotrebitelia  poplatky zaplatia, no osoba, ktorá sa vydávala za poskytovateľa úveru, s nimi následne prestane komunikovať. Nie ojedinele dochádza v takýchto prípadoch aj k zneužitiu osobných údajov spotrebiteľov.

Komisia odporúča spotrebiteľom, aby si vopred preverili zápis veriteľa v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery vedenom  Národnou bankou Slovenska, dostupnom na internetovej stránke: http://regver.nbs.sk/search.php,  a overili si jeho zápis v živnostenskom registri na stránke http://www.zrsr.sk/. Až potom nech zodpovedne zvážia, či  spotrebiteľskú zmluvu uzavrú.

Spotrebiteľom, ktorí sú uvedenými praktikami poškodení, Komisia odporúča, podať sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii a v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu podanie trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad