Upozornenie verejnosti na nekorektné obchodné praktiky

september 20, 2013 PredajcoviaSOSSpotrebitelia

Upozorňujeme podnikateľskú verejnosť (živnostníkov, podnikateľov, organizácie, ústavy, školy, združenia, spolky, zväzy…) na nekorektné konanie spoločnosti Choice One s.r.o. so sídlom v Drietome, ktorá ponúka registráciu podnikateľským subjektom – lekárom v tzv. „národnom zdravotnom registri“.

Firma Choice One s.r.o. podľa svojich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) ponúka registráciu na špecializovanom portáli, ktorý údajne poskytuje lekárom možnosť webovej prezentácie svojich služieb.

Zmluvu o pridelení webového priestoru môže odberateľ uzavrieť vyplnením elektronického formulára, zaslaním e-mailu, písomným návrhom alebo telefonicky.

V tejto súvislosti firma Choice One s.r.o. oslovuje telefonicky lekárov, pričom v rámci telefonického rozhovoru od nich opakovane a značne nástojčivým spôsobom žiada vysloviť nahlas slová: „áno, súhlasím“, pričom údajne ide o súhlas so zaznamenaním hovoru, avšak v skutočnosti sa tento súhlas pokladá za súhlas s podmienkami zmluvy a jej uzatvorením. V skutočnosti však oslovený lekár nie je oboznámený a v danom okamihu ani nemá možnosť oboznámiť sa ani s VOP, ani s cenníkom.

Následne dostane oslovený lekár priamo zmluvu, ktorou sa zaväzuje odoberať predmetnú službu za ročnú cenu uvedenú v cenníku na dobu neobmedzenú.

Tiež upozorňujeme na podrobné preštudovanie VOP, ktoré sa nachádzajú nawww.narodnyzdravotnyregister.sk.

Vyplnením elektronického formulára na webovej adrese:http://www.narodnyzdravotnyregister.sk/registrace sa toto považuje za ponuku na uzavretie zmluvy, pričom zmluva je uzatvorená, pokiaľ ponuku na uzavretie zmluvy akceptuje dodávateľ potvrdením objednávky odberateľovi buď potvrdením elektronického formulára, e-mailom, písomne alebo telefonicky.

Pokiaľ by takáto ponuka bola adresovaná fyzickej osobe – spotrebiteľovi, mohlo by ísť o nekalú obchodnú praktiku v zmysle bodu 20 prílohy č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov v platnom znení, čo je zakázané.

Podnikateľské subjekty, ani iné právnické osoby, ktorým sú tieto ponuky smerované, tu však nevystupujú v postavení spotrebiteľa, preto jediná možnosť riešenia v prípadných sporoch je prostredníctvom súdu.

Keďže odberateľmi predmetnej služby – registrácie v danom registri sú podnikateľské subjekty, ktoré nevystupujú v postavení spotrebiteľa, jediná možnosť riešenia v prípadných sporoch je prostredníctvom súdu.

Podobné praktiky vyvíja firma Choice One s.r.o. aj v súvislosti s registráciou v tzv. „katalógu účtovníkov“, „katalógu autoservisov“ a „katalógu škôl“.

Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI