fbpx

V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa dňa 08. 03. 2013 konala verejná prezentácia kandidátov do Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov, European Consumer Consultative Group (ECCG). Jednotliví kandidáti predstavili svoje zámery pôsobenia. Po prezentácii zástupcovia 11 prítomných a 15 splnomocnených spotrebiteľských organizácií zvolili troch kandidátov, z ktorých Európska komisia vyberie reprezentanta zastupujúceho Slovensko v ECCG počas nasledujúcich troch rokov.

S druhým najväčším počtov hlasov do finále postúpila zástupkyňa Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (SO.S.) Poprad Mgr. Petra Vargová Čakovská.

Blahoželáme.

Ing. Michal Fáber, predseda združenia

Viac info na: http://www.economy.gov.sk/aktuality-volba-kandidatov-do-poradnej-skupiny-spotrebitelov-eccg/10s140189c?stxt=&sekcia=&oblast=&sfrom=&sto=&page=1

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad