fbpx

Rozsah pôsobnosti subjektov ARS by sa mal rozšíriť o problémy spotrebiteľov s geografickým blokovaním, zmenou dodávateľov služieb (napríklad energie/telekomunikácií) alebo s nákladmi na roaming.

Európska komisia zverejnila návrh modernizácie pravidiel alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS). Systém alternatívneho riešenia sporov dáva spotrebiteľom a obchodníkom možnosť riešiť svoje spory jednoducho, rýchlo a bezplatne, resp. cenovo dostupne. Napriek očakávaniam spotrebiteľských organizácií však návrh Komisie stále nepočíta s povinnou účasť obchodníkov v postupoch ARS, a neposilňuje nezávislosť subjektov ARS. Pozitívom je, že obchodníci by po novom museli odpovedať do 20 dní, odkedy ich subjekt ARS kontaktuje, aby spotrebitelia rýchlo vedeli, či obchodníci súhlasia riešením sporu cez ARS.

Návrh Komisie však ponúka len obmedzené zmeny na riešenie štrukturálnych problémov ako je napríklad nedostatočná účasť obchodníkov, a v niektorých krajinách aj nízka kvalita služieb, ktoré obmedzujú zavádzanie ARS v Európe.

Po desiatich rokoch, čo EÚ prijala svoj právny rámec pre ARS, sa ukázalo, že systém sa v mnohých európskych krajinách nestal vyhľadávaným, a nefunguje pre spotrebiteľov uspokojivo. Medzi hlavné problémy patrí nedostatočná nezávislosť orgánov ARS, nízka kvalita služieb pre spotrebiteľov a nedostatočná účasť obchodníkov.

Zástupkyňa generálneho riaditeľa BEUC Ursula Pachl: „Mimosúdne riešenie sporov musí byť pre spotrebiteľov jednoduchou, rýchlou a cenovo dostupnou možnosťou, ako vyriešiť problém s obchodníkom a získať nápravu – napríklad ak obchod odmietne preplatiť alebo opraviť chybnú práčku. V mnohých krajinách je však alternatívne riešenie sporov stále nedostatočne rozvinuté, čiastočne preto, že obchodníci nie sú povinní zúčastniť sa na ňom, a preto, že spotrebitelia a obchodníci si dostatočne neuvedomujú, že ide o možnosť ako vyriešiť ich spotrebiteľský spor. Aktuálny návrh Komisie je však nedostatočný. Musíme vidieť a hľadať zlepšenia pre ambicióznejšiu reformu. Veríme, že európski zákonodarcovia to splnia.“

Návrh Komisie týkajúci sa alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľov mal pôvodne prísť ako „balíček presadzovania práva spotrebiteľov“ s návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (s lepšími pravidlami na uľahčenie koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu spotrebiteľa s cieľom účinne presadzovať práva pri cezhraničných službách). Reforma tohto nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa je naliehavo potrebná. Žiaľ, Komisia sa rozhodla odložiť tento návrh na neurčito.

Spotrebiteľské právo trpí slabou vymožiteľnosťou, preto veríme, to návrh Komisie pre ARS zmení, a spotrebitelia budú môcť svoje práva využívať lepšie, pretože dnes príliš často existujú len na papieri.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad