fbpx

Lídri koalície predstavili návrh, ako pomôcť ľuďom vysporiadať sa s rastúcimi cenami energií a potravín. Balíček v hodnote 1,3 miliardy eur majú pocítiť najmä rodiny s deťmi. Ani devastačný vplyv pandémie, energetickej krízy a vojny na Ukrajine na naše peňaženky však kompetentných nepresvedčili, aby problém energetickej chudoby začali riešiť hneď, medzisektorovo a na pomoc domácnostiam využili naozaj všetky svoje dostupné nástroje.

Pomoc štátu v tejto kritickej situácii čoraz viac krajín vníma ako dlhodobú investíciu do kvality bývania, zdravia a ovzdušia, ktorá zároveň zníži účty za energie a bude aj jedným zo spôsobov ako sa zbaviť závislosti na ruskom plyne. Pomoc, ktorú predstavila vláda pred pár dňami však tieto problémy ľudí ohrozených energetickou chudobou nerieši. Opäť ich vynechali aj z medzičasom zrušenej ďalšej výzvy programu Zelená domácnostiam a domácností sa netýka ani proklamované zlepšenie podmienok na pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Jednorazové opatrenie, že na každé nezaopatrené dieťa dostane rodina jednorazový príspevok 100 eur a rovnaký príspevok dostanú domácnosti v hmotnej núdzi, seniori vo veku nad 62 rokov, ktorým nevznikol nárok na dôchodok, osobní asistenti ŤZP a náhradní rodičia považujeme za nepremyslený. Vo vybraných skupinách pomoci chýbajú dôchodcovia, ktorým síce vznikol nárok na dôchodok, ale ich dôchodky sú minimálne. Práve dôchodcovia žijú na vidieku v starých, priveľkých a nezrekonštruovaných domoch. Energetickou chudobou však trpia aj dôchodcovia žijúci v bytových domoch, pretože napríklad žijú sami alebo splácajú exekúciu či hypotéku svojich detí. Jednorazová pomoc navrhovaná vládou nie je adresná, obsiahne časť obyvateľov, ktorí ju vôbec nepotrebujú a vynechá značnú časť ľudí, ako napríklad aj ZŤP, ktorí ju naopak potrebujú akútne.
Ani argument, že táto pomoc je zameraná na deti, neobstojí, pretože chudobné deti potrebujú najmä elektrinu a kvalitnú stravu, aby sa mohli riadne učiť. Ich chudobní rodičia však často majú iné priority, preto je potrebné štátnu pomoc na zlepšovanie podmienok pre deti cieliť presne. Vo Veľkej Británii cez zimu testovali štátny program The New Household Support Fund, z ktorého podporili milióny domácností. Samosprávy financie z neho poskytovali chudobným domácnostiam prostredníctvom malých grantov na jedlo, oblečenie a komunálne služby.

Systémovou pomocou pre rodiny má byť aj predstavený zvýšený prídavok a zvýšenie daňového bonusu od 1.7.2022. Aj tu sme zabudli na zraniteľnejšiu skupinu – dôchodcov, tých sa žiadne systémové riešenie netýka. A najmä v prípade marginalizovaných a sociálne znevýhodnených domácností by táto pomoc tiež mala byť viazaná, pretože inak nemusí byť nevyhnutne použitá na proklamované zlepšovanie kvality života detí.

Opäť príklad z Veľkej Británie. Na podporu rodín s deťmi tam vláda zdvojnásobila objem bezplatnej starostlivosti o deti pre pracujúcich rodičov na 5 000£ na dieťa na rok a zvýšila hodnotu poukážok Zdravý štart v apríli o viac ako tretinu, čím pomohla znevýhodneným ženám, ktoré sú tehotné alebo majú deti mladšie ako štyri roky, aby viac kupovali čerstvé ovocie a zeleninu, a mohli tak dlhodobo posilňovať zdravie svojich detí.

V čase rastúcej inflácie by pomoc od štátu navyše mala zohľadňovať najmä skutočný príjem domácností, nie byť paušálne určená pre vybrané skupiny bez ohľadu na ich individuálne finančné zázemie.

Štátna pomoc by tiež mala mať pridanú investičnú hodnotu, ktorá umožní domácnostiam nielen prekonať pár kritických mesiacov, ale aj vymaniť sa z chudoby a fosílnej závislosti a pripraviť sa na ďalší očakávaný rast cien plynu a elektriny. Takou pomocou je finančná podpora na zníženie energetickej spotreby domácností, teda napr. zateplenie domu, výmenu strechy, okien či dekarbonizáciu kúrenia.

Napríklad v Litve je zraniteľným spotrebiteľom energie každý, kto poberá sociálnu pomoc od štátu alebo s takouto osobou žije v jednej domácnosti. Za energeticky chudobných sa považujú ľudia, ktorí 10 a viac % svojho príjmu minú na kúrenie. A štátna podpora je určená na platby za kúrenie a vodu.

Praxou overených opatrení je však viac. Francúzsko predĺžilo zákaz odpojenia aj po skončení zimných mesiacov, a keďže podľa taríf vedia určiť, kto sú malí spotrebitelia, na základe dohody štátu s dodávateľmi im časť nákladov za tieto mesiace odpustia. Ďalšou možnosťou je oslobodiť nízkopríjmové domácnosti od platenia distribučných poplatkov. Takéto opatrenia sa dajú spraviť hneď a sú presne cielené.

Začiatkom mája malo byť spustené ďalšie kolo podporného programu Zelená domácnostiam. Napriek rastu cien vo všetkých odvetviach, odporúčaniam Európskej komisie financovať obnovu budov a prechod na obnoviteľné zdroje energie najmä chudobným, i akútnej potrebe naučiť sa žiť bez ruského plynu, ostala výška štátnej finančnej podpory nezmenená od roku 2019. Opäť bol v ponuke len veľmi obmedzený počet poukážok, ktoré by sa opäť vyčerpali v priebehu pár hodín. A opäť by sa k nim na základe stanovených kritérií dostali len domácnosti, ktoré majú prostriedky na spolufinancovanie a vybavenie tejto poukážky dodávateľom či špecializovanou agentúrou. Zelená domácnostiam je však nateraz zrušená a podmienky pomoci majú byť prehodnotené, čo pre domácnosti opäť znamená omedzenie prístupu k obnoviteľným zdrojom energie.

A nakoniec – narýchlo prijatá zmena zákona o energetike, zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie  (OZE), platná od 1.4.2022, čiastočne reflektovala novú situáciu vo svete, ale zlepšila podmienky len lokálnym zdrojom, domácnosti musia naďalej čakať, ako sa nastavia podmienky po transpozícii smerníc. Zrušenie obmedzenia inštalovaného výkonu max. 500 kW a zrušenie obmedzenia max. 10% dodávky do sústavy sa netýka domácností, pretože domácnosti inštalujú malé zdroje. To znamená, že ministerstvo hospodárstva síce začalo odbúravať bariéry rozvoja OZE na Slovensku, no doterajšie zmeny nijako nezlepšili a nezjednodušili podmienky domácností napríklad na pripojenie fotovoltickej elektrárne do siete. Pre domácnosti by malo dôjsť k zmene až od 1.10.2022, kedy budú transponované smernice 2019/944 a 2018/2001, a s ktorých implementáciou meškáme už 16 mesiacov.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad