fbpx

Cestovanie vlakom po Európe je zaujímavým dobrodružstvom a vďaka rastúcemu množstvu spojení aj ekologickým spôsobom ako sa prepravovať nielen počas dovolenky. Bezpečnosť, pohodlie či spoľahlivejšie a kvalitnejšie železničné služby zabezpečuje Nariadenie (EÚ) 2021/782 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, ktoré sa vzťahuje na všetky medzinárodné železničné dopravné služby v rámci EÚ. Aké sú vaše práva a ako sa ich pri cestovaní vlakom domáhať?

Železničné spoločnosti, cestovné kancelárie alebo prednostovia staníc musia cestujúcich o ich právach informovať. Železničné spoločnosti by tiež mali informovať o ponukách, cestovných lístkoch, meškaní a iných narušeniach služieb železničnej dopravy.

O meškaní či odhadovanom odchode a príchode vlakov by cestujúci mali byť informovaní hneď ako sú tieto informácie k dispozícii prepravcovi. Ak váš vlak mešká dlhšie ako hodinu, máte právo na bezplatné jedlo/občerstvenie, ubytovanie (ak je potrebné), aj prepravu do miesta ubytovania a z neho. Ak je vlak na trati blokovaný, prepravca zabezpečí prepravu z vlaku do železničnej stanice alebo do vašej cieľovej stanice podľa toho, kam a v akom čase to bude možné.

Ak príchod do vašej cieľovej stanice bude podľa prepravných podmienok oneskorený o viac ako 60 minút, môžete si vybrať z troch možností nápravy:

– náhrada ceny cestovného lístka v plnej výške, ak v ceste nepokračujete, a v prípade potreby, aj cesta späť do pôvodného miesta,
– pokračovanie do cieľovej stanice s presmerovaním pri najbližšej možnej príležitosti,
– zmena rezervácie cesty do cieľovej stanice na neskôr, keď vám to vyhovuje.

V prípade oneskorenia príchodu vlaku do vašej cieľovej stanice o 1 až 2 hodiny máte nárok na náhradu vo výške 25% z cestovného. V prípade dlhšieho meškania žiadajte kompenzáciu vo výške 50% z cestovného. Túto náhradu by ste vo forme poukazu alebo v hotovosti (na požiadanie) mali dostať do jedného mesiaca po podaní reklamácie. Náhrada však musí byť minimálne vo výške 4 eur. Pre predplatené cestovné lístky typu InterRail, Eurail a pod. a pre časové cestovné lístky platia špeciálne pravidlá.

Železničné spoločnosti môžu zodpovedať za zranenie alebo usmrtenie v dôsledku nehody, aj za stratu či poškodenie batožiny, a pre tieto prípady musia byť riadne poistené. V prípade straty alebo poškodenia v dôsledku úmrtia alebo zranenia máte vy alebo vaši príbuzní nárok na kompenzáciu, ak príčina nie je mimo vplyvu železnice. Preddavok na pokrytie nákladov na okamžité potreby dotknutého cestujúceho alebo od neho závislých osôb vypláca železničná spoločnosť.

Pri kúpe cestovného lístka alebo počas cesty vás nikto nemôže diskriminovať na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo zdravotného postihnutia. Osoby so zdravotným hendikepom majú rovnaké právo cestovať ako ostatní cestujúci, bez ťažkostí a dodatočných nákladov. Na požiadanie ich železničné spoločnosti, predajcovia cestovných lístkov aj cestovné kancelárie majú informovať o dostupnosti služieb železničnej dopravy, platných podmienkach aj vybavení vlaku. Železničné spoločnosti a prednostovia staníc by tiež mali byť nápomocní pri nastupovaní a vystupovaní. O potrebe asistencie je potrebné železničnú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú kanceláriu informovať aspoň 48 hodín pred cestou. V prípade poškodenia či straty zariadenia na zabezpečenie pohyblivosti vinou železničnej spoločnosti, máte nárok na kompenzáciu.

Ako postupovať, keď nie ste spokojní so službami železničného prepravcu?

  1. Ako prvú kontaktujte železničnú spoločnosť, ktorá cestovný lístok vydala (svoju sťažnosť môžete podať aj v inej železničnej spoločnosti, spojenej s touto prepravou).
  2. Stručne opíšte svoju sťažnosť. Uveďte dátumy, priložte rezervačné doklady, údaje o osobách, s ktorými ste hovorili, a všetky súvisiace dokumenty.
  3. Vždy si odložte kópie dokumentov – rátajte s tým, že prešetrenie vašej sťažnosti si vyžaduje čas.
  4. Ak s odpoveďou železničnej spoločnosti nie ste spokojní, podajte sťažnosť jednému z vnútroštátnych orgánov a predložte kópie relevantnej korešpondencie.
  5. O svojich právach súvisiacich s vnútroštátnou diaľkovou prepravou, regionálnou, prímestskou alebo mestskou prepravou sa informujte priamo v danej železničnej spoločnosti, cestovnej kancelárii alebo u predajcu cestovných lístkov. Na Slovensku pomôže aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – tel.: +421 2 58 27 21 59.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad