fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov a organizácie združené v Klimatickej koalícii upozorňujú, že dlhoročná prax používania finančných prostriedkov získaných z predaja emisných povoleniek nie je v súlade s logikou tohto nástroja. Až 70% financií na znižovanie emisií sa v súčasnosti stratí v štátnom rozpočte. Ministerstvo životného prostredia SR navrhuje túto hranicu znížiť na maximálne 50%, no ani tento návrh nepovažujeme za dostatočný.

Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchlu zmenu spôsobu, akým sa pohybujeme, vykurujeme či chladíme svoje domovy. Nie je to kľúčové len pre posilnenie ochrany životného prostredia, najmä kvality ovzdušia, no ďalšími benefitmi sú aj zlepšenie kvality života a zdravia spotrebiteľov a pridaná ekonomická hodnota.

Zaradenie sektoru budov a osobnej dopravy do Systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ (European Union Emission Trading Scheme, EU ETS) v mene zvyšovania klimatických cieľov na roky 2030 a 2050 so sebou prinesie aj zavádzanie rôznych politík na zníženie produkcie emisií CO2 v oblasti cestnej dopravy a budov. Je dôležité, aby slovenskí tvorcovia politík zabezpečili spotrebiteľom prístup k nízko fosílnej mobilite a udržateľným alternatívam vykurovania/chladenia, s dôrazom najmä na potreby domácností s nižšími príjmami.

Európska komisia zohľadnila potenciálne nepriaznivé účinky ETS na spotrebiteľov a navrhovaný Sociálny klimatický fond, v rámci ktorého majú jednotlivé členské krajiny vyčleniť veľkú časť príjmov z nového ETS systému priamo na kompenzáciu spotrebiteľov, je krok správnym smerom. Súčasný návrh zákona o ETS by preto mal obsahovať aj ciele a opatrenia, ktoré zabezpečia, že

1) výnosy z ETS sa skutočne vrátia spotrebiteľom/domácnostiam, ktoré to najviac potrebujú, vo forme finančnej podpory pri renovácii ich domovov a prechode na elektrické vozidlá, ale aj priamo vo forme „paušálnych“ platieb na zmiernenie bezprostredných účinkov zvyšovania cien energií,

2) príjmy z ETS určené na podporu spotrebiteľov a domácností nenahradia už existujúce programy – napríklad už schválené či plánované prostriedky na obnovu rodinných domov, zvyšovanie energetickej efektívnosti budov či obnoviteľné zdroje energie, no budú naopak ďalším, doplnkovým zdrojom financovania ich prechodu k udržateľnejším alternatívam.

Cieľom rozšírenia ETS systému je zvýšiť cenu vysoko fosílnych, znečisťujúcich palív a produkcie CO2. Podporujeme uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“, ak sa realizuje spravodlivým spôsobom – to znamená, že domácnosti nezaplatia účty namiesto priemyslu – a spotrebitelia majú na výber udržateľnejšie alternatívy.

Zvýšenie cien benzínu, nafty či plynových kotlov musí ísť ruka v ruke s finančnou podporou štátu na rekonštrukcii (zlepšenie tepelmo-izolačných vlastností) domu či bytu, inštaláciu PV panelov či tepelného čerpadla alebo prechod k úspornejšiemu alebo elektrickému autu. Na to by mali byť použité prostriedky Sociálneho klimatického fondu/Environmentálneho fondu a ďalších podporných programov vytvorených pre domácnosti. Systém sa minie účinku, nebude fungovať a povedie k sociálnym nepokojom, ak budú spotrebitelia vystavení rastu cien a vyššími nákladmi na osobnú dopravu a bývanie, bez reálnej možnosti znížiť svoje účty za energiu prostredníctvom štátnej podpory udržateľnejších alternatív.

Je tiež nevyhnutné úplne zrušiť dotácie na fosílne palivá.

Zjednodušene povedané, ak nechceme, aby sa zaradenie sektoru osobnej dopravy a budov do systému ETS naozaj negatívne dotklo slovenských domácností, musí štát financovať prechod z vykurovania fosílnymi palivami na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov. A príjmy z povoleniek vrátiť spotrebiteľom vo forme priamej mesačnej podpory, čo by pomohlo najmä nízkopríjmovým domácnostiam.

Vojna na Ukrajine tiež zatrasie energetickým trhom a existuje reálne riziko, že spotrebitelia sa nedokážu zo svojej závislosti od fosílnych palív, či už ide o sektor vykurovania alebo mobility, vymaniť sami. V Nemecku preto vláda prepláca renovácie domov, napríklad pri zateplení až do výšky 75 000 eur a 50% nákladov na zavedenie nového vykurovacieho systému na obnoviteľné zdroje energie.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad