fbpx

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC víta výzvu európskeho komisára pre spravodlivosť, zodpovedajúceho za ochranu spotrebiteľov, Didiera Reyndersa, aby členské štáty hľadali riešenia problémov cestovného ruchu spôsobené COVID-19, no zároveň tiež  rešpektovali práva európskych spotrebiteľov.

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens uviedla: „Problémy s likviditou v dôsledku COVID-19 nemajú len podnikatelia, ale aj spotrebitelia. Právne predpisy EÚ umožňujú spotrebiteľom žiadať plnú náhradu za zrušené cesty, lety alebo iný druh dopravy, hoci ide o „mimoriadne“ okolnosti, akou je napríklad  pandémia koronavírusu1. Niektoré členské štáty EÚ sa však snažia oslabiť práva spotrebiteľov tým, že ich nútia, aby namiesto vrátenia peňazí prijímali cestovné poukazy. Tento typ riešenia je však neprijateľný.“

Spotrebiteľské organizácie sú v dennom kontakte s nahnevanými a zmätenými spotrebiteľmi, ktorí nie sú riadne informovaní o svojich právach, nútia ich prijímať poukazy namiesto refundácie, musia žiadať o drahšie náhradné rezervácie alebo jednoducho vôbec netušia, či a kedy dostanú svoje peniaze späť. Vlády jednotlivých členských krajín a inštitúcie EÚ by preto teraz mali spojiť sily a priniesť opatrenia na zmiernenie dopadu pandémie na hospodárstvo, ktoré pomôžu rovnako spotrebiteľom aj cestovnému ruchu. “

Odporúčania spotrebiteľských organizácií (na Slovensku Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)) ako ďalej postupovať:

  1. Zabezpečiť likviditu organizátorov zájazdov, ktorá im umožní rýchlo vyplácať spotrebiteľské nároky – takéto riešenia bolo v Dánsku prijaté prostredníctvom využitia štátnej pomoci, malo by sa uplatniť v rámci celej EÚ a aplikovať ho treba i na krytie neuskutočnených letov alebo iných nevyužitých jednorazových cestovných lístkov.
  2. Zriadiť fond EÚ, ktorý pomôže zabezpečiť ochranu pred platobnou neschopnosťou operátorov v cestovnom ruchu i krytie pre dobrovoľné poukazy.
  3. Cestovné poukazy (vouchre) môžu byť pre spotrebiteľov atraktívnou alternatívou v prípade, že sú chránené pred platobnou neschopnosťou a platia najmenej dva roky. Voľba akceptovať poukážky namiesto finančnej náhrady musí ostať právom spotrebiteľa v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Poznámka

¹ Právo na finančnú náhradu v prípade zrušenia cesty kvôli mimoriadnym okolnostiam, akou je aj pandémia COVID-19, majú cestujúci pri všetkých druhoch osobnej dopravy (letecká, železničná, autobusová, …) v súlade s platnými nariadeniami EÚ o právach cestujúcich.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad