fbpx

Zdroj: SOURCE: COURTESY OF THE EUROPEAN SPACE AGENCY

Nové údaje zo satelitu Copernicus Sentinel-5P odhaľujú pokles znečistenia ovzdušia, najmä emisií oxidu dusičitého, v Taliansku. Toto zníženie je viditeľné predovšetkým v severnom Taliansku, a časovo sa zhoduje so zavedením celonárodných opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu.

Animácia ukazuje emisie oxidu dusičitého v celej Európe od 1. januára 2020 do 11. marca 2020, pričom sa používa 10-dňový kĺzavý priemer. Tieto údaje sú k dispozícii vďaka prístroju Tropomi, ktorý na palube satelitu Copernicus Sentinel-5P mapuje množstvo znečisťujúcich látok v ovzduší po celom svete.

Claus Zehner, manažér misie Copernicus Sentinel-5P ESA, poznamenáva: „Pokles emisií oxidu dusičitého nad údolím Po v severnom Taliansku je do značnej miery zrejmý. Aj keď v údajoch môže dôjsť k nepatrným odchýlkam v dôsledku oblačnosti a meniaceho sa počasia, sme si istí, že zníženie emisií, ktoré vidíme, sa časovo zhoduje s opatreniami v Taliansku, ktoré obmedzili dopravné a priemyselné činnosti.“

Josef Aschbacher, riaditeľ programov pozorovania Zeme ESA, hovorí: „Copernicus Sentinel-5P Tropomi je dnes najpresnejším nástrojom na meranie znečistenia ovzdušia z vesmíru. Tieto merania, ktoré sú celosvetovo dostupné, prostredníctvom bezplatných a otvorených údajov poskytujú občanom a osobám s rozhodovacou právomocou kritické informácie.“

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) nedávno vyhlásila koronavírus (COVID-19) za pandémiu. Celosvetovo bolo hlásených viac ako 125 000 prípadov choroby. V Taliansku sa počet nakazených koronavírusom drasticky zvýšil, čím sa stalo krajinou najväčším počtom prípadov mimo Číny.

Premiér Giuseppe Conte ohlásil opatrenia na zníženie šírenia choroby ako zatvorenie škôl, reštaurácií, barov, múzeí, zrušenie všetkých podujatí v krajine a tiež zatvorenie všetkých hraníc štátu.

Predchodca Sentinel-5 – tiež známy ako Sentinel-5P – je prvou misiou spoločnosti Copernicus, ktorá sa venuje monitorovaniu našej atmosféry. Satelit nesie prístroj Tropomi na mapovanie množstva stopových plynov ako sú oxid dusičitý, ozón, formaldehyd, oxid siričitý, metán, oxid uhoľnatý a aerosoly. Všetky tieto látky ovplyvňujú vzduch, ktorý dýchame, naše zdravie i životné prostredie.

Vzhľadom na rastúci význam a potrebu neustáleho monitorovania kvality ovzdušia budú nadchádzajúce misie Copernicus Sentinel-4 a Sentinel-5 v rámci programu EU Copernicus monitorovať kľúčové stopové plyny a aerosoly v ovzduší a okrem monitorovania klímy poskytovať informácie o kvalite ovzdušia, stratosferickom ozóne a slnečnom žiarení.

Aktualizované 28.3.2020

Zmenu vidíme aj v celej Európe, kde znečistenie ovzdušia plynom NO2 (oxid dusičitý) výrazne pokleslo. Je to dôsledkom opatrení, ktoré spravili v jednotlivých krajinách súvisiace s ochorením COVID-19.

Nitrogen dioxide concentrations over France

Koncentrácia oxidu dusičitého vo Francúzsku (porovnávacie obdobie Marec 2019 a Marec 2020)

Nitrogen dioxide concentrations over Spain

Koncentrácia oxidu dusičitého v Španielsku (porovnávacie obdobie Marec 2019 a Marec 2020)

Nitrogen dioxide concentrations over Italy

Koncentrácia oxidu dusičitého v Taliansku (porovnávacie obdobie Marec 2019 a Marec 2020)

Zdroje: http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/03/Coronavirus_nitrogen_dioxide_emissions_drop_over_Italy

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad