fbpx

✈️Individuálne rezervované lety✈️

👉Let je zrušený leteckou spoločnosťou

✈️Podľa nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave (Air Passangers Right) má cestujúci právo na náhradu (v plnej výške) alebo na presmerovanie letu, ak letecká spoločnosť zruší svoj let. Vo väčšine prípadov však spotrebiteľ nedostane ďalšie finančné odškodnenie, pretože zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnou okolnosťou.✈️

👉Zákazník musí zrušiť let:

🗂️📋Nariadenie APR nestanovuje nárok na náhradu škody pre cestujúcich, ktorí zrušili svoj let z vlastnej iniciatívy (hoci ich rozhodnutie spôsobila mimoriadna okolnosť).🗂️📋

💷💵Cestujúci však môže požiadať o vrátenie palivových a letiskových poplatkov (ktoré sú súčasťou ceny cestovného lístka). 💷💵

Niektoré letecké spoločnosti v súčasnosti ponúkajú svojim cestujúcim riešenia situácie napr. v podobe  bezplatná zmeny letov. Odporúčame overiť si tieto možnosti priamo v leteckej spoločnosti, u ktorej ste si letenky kúpili.

Cestujúci by si tiež mali:

👉preveriť všeobecné obchodné podmienky pre prepravu v danej leteckej spoločnosti, či neobsahujú osobitné ustanovenia platné pre prípady tzv. vyššej moci (vis major), napríklad pre šírenie KORONAVÍRUSU,

👉overte si u poskytovateľa cestovného poistenia, či sa na toto zrušenie vzťahuje ich ochrana,

👉kontaktujte svojich poskytovateľov kreditných kariet alebo banku – niektoré kreditné karty štandardne obsahujú poistenie pre prípade zrušenia cesty/letu.

Podrobnejšie vysvetlenie Európskej komisie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/passengers-rights-faq.pdf

Dovolenkové balíky

🗂️📋Podľa smernice o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách môžu cestujúci aj prevádzkovateľ zájazdu zrušiť cestu bez sankcie v prípade „nevyhnutných a mimoriadnych okolností, ktoré sa vyskytnú v mieste určenia alebo v jeho bezprostrednom okolí, a ktoré významne ovplyvňujú výkon služieb zahrnutých v tomto balíku, alebo ktoré významne ovplyvňujú prepravu cestujúcich na miesto určenia „(článok 12 ods. 2 smernice o balíkoch cestovných služieb). 🗂️

V takýchto prípadoch má cestujúci právo na vrátenie všetkých vykonaných platieb v plnej výške do 14 dní.

Podľa nášho názoru a podľa názoru Európskej komisie:  „Významné riziká pre ľudské zdravie, napríklad prepuknutie závažného ochorenia akým je #COVID19 v cieľovej destinácii alebo v jej bezprostrednej blízkosti, sa zvyčajne považuje za takéto nevyhnutné a mimoriadne okolnosti“.

👨‍✈️🗣️📜Nejde však o právne záväzný výklad prípadných sporov s cestovnou kanceláriou, je len v kompetencii súdu rozhodnuť na individuálnej báze o konkrétnom prípade. Úradné vyhlásenia zodpovedných orgánov však môžu byť veľmi užitočným argumentom na zdôvodnenie rozhodnutia spotrebiteľa v takejto situácii. Subjektívny pocit strachu ako odôvodnenie zrušenia letu či dovolenky stačiť nebude. 👨‍✈️🗣️📜

Podrobnejšie vysvetlenie Európskej komisie nájdete na https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/information_package_travel_directive_covid19.pdf.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať. Podnety spotrebiteľov prijímame v týchto dňoch do odvolania prednostne mailom alebo telefonicky.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad