fbpx
190 organizácií a hnutí z občianskej spoločnosti strednej a východnej Európy vyzývajú svoje vlády, aby podporili vyššie klimatické ciele v prospech zelenej ekonomickej obnovy. Spoločnú výzvu premiérom svojich krajín zaslali pred budúco týždňovým rokovaním Európskej rady, na ktorom budú vlády rozhodovať o novom klimatickom cieli EÚ do roku 2030.

Predsedovia vlád Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Bulharska dnes dostali výzvu podpísanú širokou regionálnou koalíciou aktérov občianskej spoločnosti. Vyzývajú, aby financie v Plánoch obnovy a odolnosti boli využité na zvýšenie klimatických ambícií EÚ do roku 2030, zabezpečenie sociálnej spravodlivosti a zlepšenie stavu životného prostredia, hospodárstva a zdravia. Vlády krajín potrebujú uplatniť výhľadovú víziu, reformy a inteligentné politiky, ktoré môžu súčasne efektívne riešiť hospodárske, zdravotné a klimatické krízy.

„EÚ nikdy vo svojej histórii nezmobilizovala toľko verejných peňazí, ktoré by nás mohli rýchlejšie priviesť ku klimatickej neutralite. Podľa prieskumu FOCUS je až 79 % ľudí na Slovensku za zelenú ekonomickú obnovu, ktorá ponúka riešenia klimatickej aj hospodárskej krízy súčasne,“ povedala Liliana Rástocká, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Výzva poukazuje na to, že náš región je už teraz ovplyvnený klimatickou zmenou. Očakáva sa, že tieto vplyvy spôsobia straty v oblasti životných podmienok EÚ vo výške 175 miliárd EUR ročne. Extrémne počasie spôsobuje výrazný pokles výnosnosti plodín, väčšie ťažkosti s vodou a časté a silné vlny horúčav v regióne strednej a východnej Európy.

Podľa organizácií musia jednotlivé národné plány obnovy a odolnosti, ako aj plány čerpania fondov EÚ zabezpečiť, že opatrenia v oblasti klímy sú dostatočne ambiciózne a v súlade s 1,5 ° C cieľom z Parížskej dohody. Náš ekonomický model by mal byť kompatibilný s ochranou podnebia a sociálnou spravodlivosťou.

„Už nie je načo čakať. Región strednej Európy čelí bezprecedentnej výzve klimatickej krízy, ktorá zasiahne každú jednu oblasť spoločnosti. Potrebujeme aby Slovensko stalo na tej správnej strane histórie a chopilo sa príležitosti byť klimatickým lídrom v regióne. Očakávame, že Slovensko podporí ambiciózne ciele znižovania emisií do roku 2030 a pripraví naozaj vizionársky plán obnovy,”  povedala Katarína Juríková, programová riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Vo výzve napríklad konkrétne žiadame:

  • podporu klimatického cieľa na 65% zníženie emisií do roku 2030 na zasadnutí Európskej rady 15.-16. októbra 2020
  • využiť plán obnovy v prospech rýchlejšieho a úspešného dosiahnutia uhlíkovej neutrality a predchádzaniu skôd spôsobených zmenou klímy
  • aby peniaze a investície daňových poplatníkov EÚ boli hnacou silou čo najviac klimatických opatrení;
  • podporu inováciám, ktoré budú tvoriť základné piliere udržateľnejšej budúcnosti
  • Rozvíjať opatrenia v oblasti energetickej účinnosti a podporovať obnoviteľné zdroje energie, udržateľnú dopravu a mobilitu a ako aj poľnohospodárstvo a potraviny;

Výzva v plnom znení je dostupná na stiahnutie tu:

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad