fbpx

Spotrebitelia, ktorí poštou dostali list s názvom „Oznámenie o začatí súdneho konania – mimosúdne vyrovnanie“, neľakajte sa. Bola použitá nekalá obchodná praktika – § 8 ods.4 v spojení s § 7 ods. 2 písm. a) zákona 250/2007 Z. z., ktorá je zakázaná a teda podľa § 39 OZ je zmluva neplatná. Z tohto dôvodu firma voči jeho osobe koná neoprávnene.

Naše stanovisko i odporúčanie je nemenné. Nedajte sa zastrašiť. Platobný rozkaz môže vydať len súd, no veľmi pochybujeme o tom, že by voči niekomu začali súdne konanie. Ak by k tomu došlo, čo je vysoko nepravdepodobné, súd nevydá v zmysle §172 ods. 9 platobný rozkaz, ak ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá obsahuje aspoň jednu neprijateľnú podmienku. V každom prípade na list zo súdu treba bezodkladne reagovať a súd na neprijateľné podmienky upozorniť.

Zotrvávame na stanovisku, že súd nemôže vydať platobný rozkaz – § 172 ods. 9 OSP, keďže zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku – viď odkazy na našej stránke

Prosíme spotrebiteľov, aby nás naďalej o vývoji prípadu a obsahu korešpondencie  naďalej informovali na adrese info@sospotrebitelov.sk.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad