fbpx

Európsky parlament prijal nové uznesenie o práve na opravu tovaru. Tento dokument obsahuje zoznam odporúčaní EÚ parlamentu pre pripravované legislatívne návrhy, ktoré sa tohto práva týkajú. Podporila ho prevažná väčšina poslancov Európskeho parlamentu (509 hlasov za, 3 proti a 13 sa zdržali).

Hlavné body uznesenia:

  • navrhovanie a výroba produktov, ktoré vydržia dlhšie a dajú sa opraviť
  • umožniť spotrebiteľom vyberať si opraviteľné produkty
  • posilnenie práv spotrebiteľov a záruk na dlhšie používanie tovaru

Odporúčaniami uvedenými v bodoch 1 a 2 sa už Európska komisia zaoberala vo svojich legislatívnych návrhoch o Iniciatíve pre trvalo udržateľné produkty a v návrhu na posilnenie postavenia spotrebiteľov pri ekologickom prechode, ktoré boli oba zverejnené minulý týždeň.

Odporúčania zahrnuté v treťom bode sa majú riešiť prostredníctvom ďalšej legislatívnej iniciatívy na podporu udržateľnosti spotrebného tovaru v smernici o predaji tovaru a prostredníctvom práva spotrebiteľa na opravu, ktorá je naplánované na druhú polovicu tohto roka.

V súvislosti s posilnením práv a záruk spotrebiteľov EÚ Parlament navrhol, aby:

  • si spotrebitelia mohli nechať možnosť vybrať si výmenu namiesto opravy tovaru,
  • komisia by mala prijať celý rad opatrení na podporu opráv v rámci hierarchie opravných opatrení, ako je napríklad povinnosť obchodníka poskytnúť   náhradný tovar na čas opravy,
  • spotrebiteľom by mali byť poskytnuté stimuly, aby si vybrali opravu namiesto  výmeny, napr. predĺžením záruky po oprave,
  • komisia preskúmala uskutočniteľnosť spoločnej zodpovednosti výrobcu a predajcu v prípade nezhody produktu

Zákonné záručné lehoty sa pre niektoré kategórie produktov predĺžia na viac ako dva roky, ale zároveň Parlament upozornil na dôležitosť úplnej harmonizácie zákonnej záručnej doby. Komisia posúdi, či by sa malo navrhnúť aj právo na opravu po uplynutí zákonnej záručnej doby.

Viac info v Briefingu Európskeho parlamentu

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad