fbpx

Inštitúcie EÚ sa dohodli na prvom legislatívnom nariadení na svete, ktoré špecificky reguluje umelú inteligenciu (AI). Výsledkom je však sklamanie pre spotrebiteľov, vzhľadom na rozsah rizík, ktorým budú v budúcnosti vďaka rozvoju umelej inteligencie vystavení.

Pozitívom je, že nariadenie o umelej inteligencii zakazuje sociálne bodovanie, ktoré je pre spotrebiteľov ponižujúce a diskriminačné. Nariadenie o AI tiež spotrebiteľom poskytuje možnosť podať na systém AI sťažnosť zodpovednému orgánu moci alebo sa domáhať kolektívneho odškodnenia, ak systém spôsobí hromadné škody.

Legislatíva však má z pohľadu spotrebiteľa aj viacero vážnych nedostatkov. Systémy AI, ktoré dokážu identifikovať a analyzovať pocity spotrebiteľov (systémy na rozpoznávanie emócií), budú naďalej povolené, čo je veľmi znepokojujúce vzhľadom na to, aké sú invazívne a nepresné. Nariadenie o umelej inteligencii sa tiež výrazne zameriava na vysoko rizikové systémy, no veľa systémov AI v hračkách alebo virtuálnych asistentov, v podstate nereguluje vôbec. Okrem toho ani základné modely systémov ako Chat-GPT, ktoré možno integrovať do širokej škály služieb, nebudú dostatočne regulované. Neexistuje napríklad povinnosť auditu takýchto modelov nezávislou treťou stranou, a nevzťahujú sa na ne ani dostatočné požiadavky na transparentnosť a zabezpečenie verejnej kontroly.

Nariadenie o AI obsahuje dobré aj zlé opatrenia, no celkovo spotrebiteľov nechráni dostatočne. Spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie sa oprávnene obávajú moci a dosahu umelej inteligencie, ktoré môžu viesť k manipulácii a diskriminácii. Množstvo problémov zostalo nedostatočne regulovaných a spoliehame sa len na dobrú vôľu obchodných spoločností pri samoregulácii.

Napriek tomu existujú aj dôležité ustanovenia, ktoré spotrebiteľom umožnia konať, ak sa s nimi zaobchádzalo nespravodlivo alebo boli poškodení. Napríklad sa môžu obrátiť na súd ako skupina. Pozitívne je aj to, že nebude povolená mimoriadne nespravodlivá a svojvoľná prax sociálneho bodovania, a poistenie využívajúce AI sa považuje za vysoko rizikové, čo znamená, že bude podliehať dodatočným požiadavkám.

Celkovo však malo nariadenie o AI urobiť pre ochranu spotrebiteľov viac. Teraz je kľúčové, aby národné orgány zabezpečili riadne presadzovanie týchto právnych predpisov s cieľom čo najviac chrániť spotrebiteľov. Na vytvorenie dodatočnej bezpečnostnej siete pre spotrebiteľov musia použiť aj ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú bezpečnosť výrobkov, GDPR a spotrebiteľské právo. Spotrebitelia by nikdy nemali zostať nechránení alebo bezmocní, keď o nich rozhodujú systémy umelej inteligencie.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad