fbpx

Čo považujeme úver?

Za úver môže byť považovaná každá pôžička finančných prostriedkov. Existujú rôzne typy úverov ako klasické pôžičky, online pôžičky, rýchle pôžičky, ihneď pôžičky, spotrebné úvery, úvery na bývanie, stavebné úvery či hypotekárne úvery. Žiadame o ne, keď potrebujeme financie, so súhlasom, že ich spolu s úrokom a v stanovenom čase poskytovateľovi vrátime.

Skôr ako požiadate o úver, urobte si prieskum, ktorý úverový produkt je pre vás najvýhodnejší. Správne sa rozhodnúť vám pomôžu aj úverové kalkulačky, ktoré dnes už ponúkajú všetky bankové aj nebankové spoločnosti.

Poskytovanie spotrebiteľských úverov

Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek upravuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. Na základe povolenia udeleného NBS sú spotrebiteľom oprávnení poskytovať:

Kompletný zoznam subjektov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery nájdete na https://regver.nbs.sk/search.php?pg=1.

Najpoužívanejšie typy úverov

Podľa dĺžky doby splatnosti úvery delíme na:

Krátkodobé úvery – splatné do 1 roka

– krátkodobý spotrebný úver alebo krátkodobá pôžička,

– kontokorentný úver a povolené prečerpanie účtu,

– kreditná karta

Strednodobé úvery – s lehotou splatnosti od 1 do 4 rokov

– strednodobý spotrebný úver alebo strednodobá pôžička

Dlhodobé úvery – so splatnosťou viac ako 5 rokov

hypotekárny úver

hypotéka pre mladých

americká hypotéka

Podľa účelu úveru (na čo plánujete požičané peniaze použiť) úvery delíme na

účelový úver (napr. hypotéka na bývanie, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti)

– bezúčelový úver (určený na čokoľvek – napr. modernizácia kuchyne, kúpa elektroniky či iného zariadenia bytu)

Úvery podľa typu zabezpečenia

Čím lepšie je úver zabezpečený, tým výhodnejšie podmienky môžete získať. Podľa druhu zabezpečenia rozlišujeme

– úver zabezpečený nehnuteľnosťou – napr. hypotéka na kúpu bytu

– nezabezpečený úver (všetky pôžičky, kde sa nevyžaduje zabezpečenie či ručiteľ)

Podľa spôsobu splácania rozlišujeme

– jednorazový úver – splatený 1 splátkou

– postupný úver – pravidelné mesačné splátky

Jednotlivé úvery je možné kombinovať podľa vyššie spomenutého rozdelenia. Napríklad môžete požiadať o krátkodobý bezúčelový úver bez zabezpečenia, ale tiež napríklad o strednodobý účelový úver so zabezpečením (ručiteľom).

Hypotekárne úvery – čo by ste mali vedieť?

Hypotekárny úver je určený výhradne na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na bývanie. Pod týmto označením rozumieme domy, byty, prípadne rekonštrukcie a dostavby týchto nehnuteľností. Hypotéku je tiež možné použiť na kúpu stavebného pozemku.

Možnosti využitia hypotekárneho úveru

– kúpa existujúcej nehnuteľnosti

– stavba nehnuteľnosti

– rekonštrukcia/dostavba nehnuteľnosti

– kúpa stavebného pozemku určeného na bývanie

Typy hypotekárnych úverov

Klasický hypotekárny úver je určený na kúpu nehnuteľnosti na území SR, prípadne jej časti.

Stavebný hypotekárny úver sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu, dostavbu alebo inú úpravu nehnuteľnosti.

Kombinované hypotekárne úvery sú spojené s doplnkovou službou ako napríklad stavebné sporenie alebo rôzne druhy poistenia.

Americká hypotéka je alternatívou medzi hypotékami a pôžičkami. Spája výhody požičania si vyšších súm s nízkymi úrokmi a dlhou dobou splatnosti. Je však bezúčelová, čím sa podobá na klasický spotrebný úver.

Hypotekárny úver pre mladých je určený špeciálne pre mladých ľudí, prípadne rodiny, na rozvoj ich bývania.

Požiadať o hypotéku môžu osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú slovenské občianstvo, trvalý pobyt na Slovensku a stabilný príjem. 

Hypotekárne úvery  dnes poskytujú všetky banky i niektoré nebankové spoločnosti. Každá banka má svoje interné podmienky, na základe ktorých klientom ponúka rôzne benefity, preto spotrebiteľom odporúčame nechať si ponuku vypracovať vo viacerých bankách, následne si ich v pokoji porovnať a až potom sa pre jednu možnosť rozhodnúť. Hypotekárny úver by mal čo možno najviac vyhovovať možnostiam spotrebiteľa, pretože doba splácanie je od 5 do 30 rokov.

Po prijatí  žiadosti o hypo úver banka spravidla potrebuje niekoľko dní na overenie všetkých dokumentov. Po ich schválení pristúpi k podpísaniu úverovej zmluvy, ktorej súčasťou sú obchodné podmienky, záložná zmluva a zmluva o vedení účtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad