fbpx

ARS/ODR


VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE DRUHEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017  Osoby 1. kontaktu v mesiaci jún 2017 riešili spolu 34 prípadov, v 30 prípadoch podnet riešili poradenstvom, 2 prípady boli odporúčané na ARS, 2 prípady riešené inou formou mimosúdneho...

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017  Osoby 1. kontaktu Petra Vargová Čakovská a Michal Fáber v mesiaci apríl doriešili 41 prípadov poradenstvom, v 1 prípade bol odporúčaný na ARS, 19 prípadov ostalo ešte nedoriešených,...

ARS: V ý r o č n á s p r á v a

Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, občianskeho združenia a subjektu alternatívneho riešenia sporov o činnosti za rok 2016 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Dňa 1. februára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č.  391/2015 Z. z....

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských (ARS) sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme sa oficiálne stali subjektom ARS, ktorý má spotrebiteľom pomôcť vyriešiť ich problém s domácim alebo zahraničným predajcom či...