fbpx

Clear-X


10 tipov ako ekonomicky používať sušičku

10 tipov ako ekonomicky používať sušičku

Sušičky s tepelným čerpadlom spotrebujú až o 50 % menej elektriny ako kondenzačné sušičky. Na nákladoch za energie tak vieme ušetriť v priemere 70 eur ročne (2021). Sušičky s tepelným čerpadlom sú energeticky najefektívnejšie zo všetkých typov sušičiek, pretože...
Projekt Zelená slnečnica ako začiatok novej éry bytových domov a ich potenciálu využívať obnoviteľné zdroje energie v energetických komunitách na Slovensku

Projekt Zelená slnečnica ako začiatok novej éry bytových domov a ich potenciálu využívať obnoviteľné zdroje energie v energetických komunitách na Slovensku

V rámci projektu Zelená Slnečnica (september 2022-marec 2023) Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vypracuje Štúdiu realizovateľnosti, ktorou na reálnom príklade bytového domu Slnečnica v Poprade preskúma a zmapuje bariéry a odporučí riešenia pre bytové domy, ako sa...