fbpx

Clear-X


10 tipov ako ekonomicky používať sušičku

10 tipov ako ekonomicky používať sušičku

Sušičky s tepelným čerpadlom spotrebujú až o 50 % menej elektriny ako kondenzačné sušičky. Na nákladoch za energie tak vieme ušetriť v priemere 70 eur ročne (2021). Sušičky s tepelným čerpadlom sú energeticky najefektívnejšie zo všetkých typov sušičiek, pretože...

Projekt Zelená slnečnica skúma potenciál bytových domov využívať obnoviteľné zdroje energie v energetických komunitách na Slovensku

V rámci projektu Zelená Slnečnica (september 2022-marec 2023) Spoločnosť ochrany spotrebiteľov vypracuje Štúdiu realizovateľnosti, ktorou na reálnom príklade bytového domu Slnečnica v Poprade preskúma a zmapuje bariéry a odporučí riešenia pre bytové domy, ako sa...
Letný Ecolabel – Ako ochrániť vidiecky turizmus?

Letný Ecolabel – Ako ochrániť vidiecky turizmus?

Dovolenka na vidieku sa nám spája najmä so závanom čerstvého vzduchu. Ďaleko od zhonu mestského života existuje toľko spôsobov, ako si oddýchnuť, toľko vecí, ktoré môžete robiť, a ktoré vám dávajú pocit pohody. Vo voľnej prírode sa nájde miesto pre každého. Nasledujte...