FAQ: Najčastejšie otázky a odpovede o online predaji vstupeniek z druhej ruky

FAQ: Najčastejšie otázky a odpovede o online predaji vstupeniek z druhej ruky

Akým problémom najčastejšie čelia spotrebitelia pri nákupe vstupeniek od organizátormi neautorizovaných predajcov?

Spotrebitelia v rámci celej Európskej únie hlásia problémy pri online nákupe vstupeniek na kultúrne a športové podujatia na niektorých neautorizovaných predajných stránkach.

Najčastejšie ide o nasledujúce problémy:

  • násobné preplatenie ceny vstupenky oproti cene pôvodne stanovenej organizátorom podujatia
  • ani s platnou vstupenkou vás nevpustia na podujatie, ak organizátori zaviedli obmedzenie pre lístky kúpené online prostredníctvom neautorizovaných internetových stránok, neseriózni online predajovia vstupeniek vopred neinformujú spotrebiteľov o existencií takýchto obmedzení a ďalej ich nerušene predávajú
  • zaplatený lístok nikdy neuvidíte alebo vám pošlú  lístok na iné podujatie či vstupenku s iným číslom sedadla ako ste si vybrali
  • uvedú spotrebiteľov do omylu, že nakupujú od oficiálneho predajcu (neautorizovaní predajcovia bývajú v online vyhľadávačoch často zobrazení ako prvé odkazy, vďaka predplateniu týchto prémiových pozícií)
  • vstupenky nie je možné kúpiť za ich reálnu hodnotu, z primárneho trhu takmer okamžite zmiznú,  aby sa o niekoľko minút znova objavili na neautorizovaných weboch za vyššiu cenu
  • nedostanete žiadne informácie o originálnej cene lístka, o mieste sedadla alebo iných obmedzeniach platných v danej krajine či u daného organizátora
  • skryté poplatky pridané až na konci procesu objednávky – napr. poplatky za rezerváciu, poplatky za spracovanie/doručenie, rôzne dane…
  • problémy s kontaktovaním zákazníckeho centra
  • problémy s uplatňovaním záruky na služby a tovar propagovaný na neautorizovaných  internetových stránkach

Ako sa spotrebitelia môžu chrániť?

Odporúčame, aby spotrebitelia kupovali len vstupenky od autorizovaných online predajcov, predajcov určených organizátorom podujatia alebo priamo od organizátora.

Autorizovaným predajcom je webová stránka, ktorá dostala od oficiálnych organizátorov podujatia povolenie na ďalší predaj vstupeniek. V prípadoch, keď organizátori podujatí akceptujú len vybrané kanály ďalšieho predaja, uvedú to na svojich webových stránkach.

Pri nákupe vstupeniek od neautorizovaného predajcu riskujete, že vás na podujatie vôbec nepustia alebo budete čeliť rôznym nekalým obchodným praktikám. Preto si vždy vopred skontrolujte, či v prípade vášho festivalu alebo zápasu neexistujú obmedzenia pre vstupenky kúpené online od neautorizovaného predajcu.

Skontrolujte, či je daná webová stránka autorizovaným predajcom pre podujatie, o ktoré máte záujem a neklikajte hneď na prvý, predplatený odkaz zobrazený vašim online vyhľadávačom. 

Zbystrite pozornosť, ak webová stránka zobrazuje vyhlásenia typu „ostáva už len niekoľko lístkov“, „ponáhľajte sa, vstupenky sa predávajú rýchlo“, „túto udalosť si prezerá ďalších 20 ľudí“, „ už len menej ako 2% vstupeniek na túto akciu “… Tieto tvrdenia sú len veľmi zriedka pravdivé.

Skontrolujte, či existujú osobitné pravidlá pre vstup na miesto podujatia, napríklad, ak má byť lístok predložený spolu s dokladom totožnosti, kvôli kontrole mena na vstupenke, alebo či organizátor uplatňuje obmedzenia vstupu pre lístky kúpené na neautorizovaných internetových stránkach.

V prípade problémov na nekalé konanie online predajcov upozornite Spoločnosť ochrany spotrebiteľov na info@sospotrebitelov.sk.

Ako fungujú neautorizované internetové stránky?

Neautorizovaný online predajca zvyčajne tvrdí, že ponúka len vstupenky od individuálnych spotrebiteľov, ktorí sa akcie nemôžu zúčastniť. V skutočnosti však často ide o odborníkov, ktorí inzerujú stovky vstupeniek za nadhodnotené ceny, ktoré získali buď použitím špecializovaného automatického softvéru (robotov) alebo špeciálnych kreditných kariet, ktoré umožňujú hromadné platby. Vďaka tomu sa tisíce vstupeniek objavia na neautorizovaných predajných stránkach len niekoľko minút po oficiálnom začiatku predaja. V niektorých prípadoch sa takto vstupenky dokonca predávajú ešte pred spustením ich oficiálneho predaja alebo pred samotným potvrdením konania podujatia.

Aké vnútroštátne a európske pravidlá upravujú sekundárny predaj lístkov?

V niektorých krajinách existujú osobitné pravidlá, ktoré vyslovene zakazujú alebo výrazne obmedzujú ďalší predaj lístkov. Opätovný predaj vstupeniek za vyššiu cenu ako je cena organizátora je napríklad v Dánsku a Belgicku zakázaný. Vo väčšine krajín však neexistujú žiadne osobitné pravidlá.

Na úrovni EÚ platí niekoľko smerníc, ktoré môžu poskytnúť ochranu spotrebiteľom kupujúcim vstupenky na sekundárnom trhu pri používaní nekalých obchodných praktík, neprijateľných  zmluvných podmienok alebo porušovaní povinnosti obchodníkov poskytnúť stanovený zoznam informácií pred uskutočnením predaja.  

V nedávno prijatej Novej dohode pre spotrebiteľov v oblasti ochrany spotrebiteľa sa európski zákonodarcovia prvýkrát dohodli na zavedení osobitných pravidiel platných v EÚ pre predaj vstupeniek z druhej ruky. Po formálnom prijatí a nadobudnutí účinnosti táto nová legislatíva zavedie zákaz v rámci EÚ predávať lístky na podujatia, ktoré boli nadobudnuté s pomocou automatizovaného softvéru. Ide o veľmi dobrý prvý krok, ktorý  vyrieši niektoré problémy súvisiace s ďalším predajom vstupeniek, no je potrebné zaviesť aj ďalšie opatrenia platné v rámci celej EÚ.

Mal by byť sekundárny predaj vstupeniek/predaj vstupeniek z druhej ruky zakázaný?

Nie. Spotrebitelia, ktorí sa podujatia nemôžu zúčastniť, by mali mať možnosť predať svoju vstupenku inej osobe.

No súčasný stav, keď veľké spoločnosti zarábajú na opätovnom predaji lístkov a dosahujú pri tom obrovské zisky na úkor porušovania práv spotrebiteľoch a neúmerne navýšeným cenám,  je neprijateľný.

Spotrebitelia by tiež mali mať prioritne možnosť kúpiť si lístok od autorizovaného predajcu za cenu určenú organizátorom podujatia. To však často nie je možné, pretože lístky z primárneho trhu zmiznú takmer okamžite, aby boli neskôr predané za oveľa vyššie ceny na neoficiálnych predajných weboch. Riešením, ktoré už dnes používajú niektoré krajiny, je obmedziť oblasť pôsobenia predajcov napr. umožnením ďalšieho predaja lístkov len za cenu prvotne stanovenú organizátorom podujatia.

Čo robia zodpovedné orgány?

Kontrolné inštitúcie vo viacerých krajinách sa týmto problémom už zaoberajú. V niektorých členských štátoch boli takýmto predajcom už udelené pokuty, inde ich dokonca za porušovanie spotrebiteľskej legislatívy žalovali na súdoch. Problém však spočíva aj v tom, že sa tieto spoločnosti presúvajú z  jednej krajiny do druhej, aby sa vyhli právnej zodpovednosti za spôsobené škody. Toto je aj prípad spoločnosti Viagogo, ktorá nerešpektuje súdny príkaz vydaný vo Veľkej Británii a medzičasom sa  zo Švajčiarska presťahovala do USA.

Od januára 2019 majú vnútroštátne orgány spolupracujúce na európskej úrovni väčšie právomoci pri vyšetrovaní takýchto predajcov a právomoc udeliť sankciu či dokonca zrušiť danú webovú stránku. BEUC a jej členovia, národné spotrebiteľské organizácie, žiadajú preto európsku sieť Consumer Protection Cooperation (CPC) network začať oficiálnu koordinovanú akciu na presadenie práva a účinné zastavenie pokračujúceho porušovania pravidiel.

Čo robia spotrebiteľské organizácie?

Belgická spotrebiteľská organizácia TestAchats začala kolektívnu akciu proti ôsmim predajným webovým lokalitám založeným v Holandsku v roku 2017  na získanie kompenzácie pre spotrebiteľov (konanie ešte prebieha) a jedno konanie v mene individuálneho spotrebiteľa na získanie náhrady škody od spoločnosti Viagogo (vydané konečné súdne rozhodnutie v prospech dotknutého spotrebiteľa).

V Nemecku začali spotrebiteľské organizácie v Bavorsku a Báden-Württembersku dve súdne konania proti Viagago (akcie stále prebiehajú). Nemecký člen BEUC vzbv spracoval právnu štúdiu zameranú na opätovný predaj lístkov,  bola zverejnená v roku 2018.

Vo Švajčiarsku spotrebiteľská skupina Fédération Romande des Consommateurs (FRC) podala trestné oznámenie proti Viagogo na základe švajčiarskeho zákona o nekalej súťaži. V roku 2018 začali kampaň na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov v spolupráci so známymi partnermi ako FIFA, UEFA, Fnac alebo EBU (organizátor súťaže Eurovízia). Ich kampaň je základom koordinovanej kampane ďalších spotrebiteľských organizácií, ktorá začala 6. Júna 2019.

Talianska  spotrebiteľská organizácia  Altroconsumo podala sťažnosť na príslušný úrad na ochranu spotrebiteľov a férovú hospodársku súťaž, následkom ktorej bola pokuta vo výške 1,7 mil. EUR voči Ticketone (primárny predajca) a proti spoločnostiam Seatwave, Viagogo, Ticketbis a Mywayticket (sekundárni predajcovia).

Dánska spotrebiteľská organizácia Forbrugerrådet Tænk v súčasnosti realizuje kampaň na zvyšovanie povedomia a dánsky vnútroštátny spotrebiteľský orgán varoval spotrebiteľov pred nákupom lístkov na podujatia od sekundárnych predajcov. Kampaň nadväzuje na ich predchádzajúce aktivity, kde sa  začiatkom roku 2018 spojilo 100 dánskych miest, festivalov, organizátorov športových a kultúrnych podujatí a autorizovaných predajcov vstupeniek.

Britská spotrebiteľská organizácia Which? uskutočnila rozsiahly výskum na túto tému a výsledky odovzdala zodpovednému vnútroštátnemu orgánu.

Pôvodná švajčiarska kampaň

Švajčiarska spotrebiteľská skupina Fédération Romande des Consommateurs začala svoju kampaň na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o rizikách číhajúcich na sekundárnom trhu so vstupenkami v októbri 2018. Po prijatí mnohých sťažností od spotrebiteľov sa organizácia rozhodla iniciovať veľkú kampaň aj v spolupráci s organizátormi veľkých kultúrnych a športových podujatí, aby spotrebiteľov pred rizikami sekundárneho trhu s lístkami varovali spoločne. Ich partnermi boli napríklad FNAC, UEFA a European Broadcasting Union.

Všetok materiál používaný v tejto kampani, bol vytvorení švajčiarskou organizáciou FRC.

(1) Tieto webové stránky už v minulosti preverovali  zodpovedné orgány v Taliansku a Veľkej Británii. Zistili, že niektoré ich postupy sú v rozpore s platnou legislatívou na ochranu spotrebiteľa. Viac informácií nájdete na: https://en.agcm.it/en/media/detail?id=92f3ad3e-c98a-4ee5-8c76-be74d027ea5e a https://www.gov.uk/cma-cases/secondary-ticketing-websites#undertakings-offered-by-stubhub-getmein-and-seatwave

(2) Existuje niekoľko mediálnych výstupov o pochybných praktikách týchto webových stránok, pozrite si  napríklad nedávnu televíznu správa ZDF (v nemčine): https://www.zdf.de/politik/frontal-21/kartenkauf-bei-viagogo-100.html.

(3) Pozri https://www.marktwaechter.de/pressemeldung/marktwaechterwarnung-fake-tickets-bei-viagogo.

(4) Prehľad platných vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich ďalší predaj lístkov v niektorých krajinách EÚ nájdete na webe Európskych spotrebiteľských centier: https://www.europe-consommateurs.eu/en/news-and-alerts/sports-and-events/the-resell-of-tickets-in-the-eu-forbidden-or-allowed/.

(5) Smernica o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (2005/29/ES), smernica o nekalých zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (1993/13/ES), smernica o právach spotrebiteľov (2011/83/ES).

(6) Návrh smernice o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel ochrany spotrebiteľa (KOM (2018) 185 v konečnom znení).

(7) Očakávame, že táto smernica začne v rámci celej EÚ platiť od roku 2021, po transpozícii do národných legislatív.

(8) https://en.agcm.it/sk/media/detail?id=92f3ad3e-c98a-4ee5-8c76-be74d027ea5e

(9) https://www.gov.uk/cma-cases/secondary-ticketing-websites; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2017.msg-id-68311.html

(10) https://www.gov.uk/cma-cases/secondary-ticketing-websites

(11) https://www.marktwaechter.de/pressemeldung/verbraucherfrust-beim-online-kauf-von-eintrittskarten

(12) https://www.frc.ch/be-careful/

(13) https://kum.dk/temaer/billetblind/

(14) https://d3c7odttnp7a2d.cloudfront.net/assets/4593/Ticket_Resale_Industry_Report_2017_Final.pdf

Zdieľaj tento článok