V deviatich krajinách EÚ začal projekt zameraný na energetickú chudobu

V deviatich krajinách EÚ začal projekt zameraný na energetickú chudobu

Až 50 miliónov ľudí v EÚ trápia problémy s primeraným zahriatím alebo chladením ich domovov, čo  negatívne vplýva na ich zdravie a pohodu. Priamou reakciou na tento problém je projekt Nástroje na riešenie energetickej chudoby (STEP), ktorého cieľom je pomôcť práve spotrebiteľom ohrozeným energetickou chudobou.

Spotrebiteľské organizácie v deviatich krajinách EÚ spojili sily s existujúcimi organizáciami, ktoré  poskytujú poradenstvo zraniteľným skupinám obyvateľov, aby pomohli spotrebiteľom, ktorí majú problémy s platením účtov za energiu.

Či už prostredníctvom poradenstva poskytnutého priamo spotrebiteľskými organizáciami alebo ich vyškolenými  zástupcami, očakáva sa, že z kvalitného poradenstva bude profitovať väčšie množstvo ľudí. Metodika projektu je určená na ďalšie využitie aj v iných krajinách EÚ.

Ľudia dostanú užitočné poradenstvo od trikov, ako používať energeticky úsporné zariadenia až po poskytovanie informácií o tom, kde získať granty napríklad na inštaláciu modernejšej izolácie.

O situácií v EÚ aj na Slovensku hovorí Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

Ak chcete byť o projekte informovaní alebo vás zaujíma, na čom aktuálne pracujú jednotliví partneri, kliknite na webovú stránku STEP-u https://www.stepenergy.eu/sk/ a zaregistrujte sa na odber noviniek na odkaze: https://crm.beuc.eu/sk/STEP_contact_form

Zdieľaj tento článok