fbpx

Členské štáty sa dohodli na spoločnej pozícii v oblasti navrhovanej legislatívy, ktorá by spotrebiteľom v celej EÚ umožnila na súdoch podávať kolektívne žaloby v prípadoch, keď obchodník poškodil ich práva. Štyri roky od prevalenia škandálu “Dieselgate”[1] ide pre spotrebiteľov o veľký krok. V roku 2015 sa zistilo, že spoločnosť Volkswagen predala milióny automobilov vybavených softvérom, ktorý manipuloval výsledky emisných testov, no európski spotrebitelia sa stále nedovolali náhrady škody.

Členské štáty boli k predkladanému legislatívnemu návrhu spočiatku skeptické, zdá sa však, že nateraz vyriešili hlavné problémy. Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) dúfa, že z rokovaní s Európskym parlamentom vyplynie pozitívny výsledok aj pre slovenských spotrebiteľov.

Je znepokojujúce, že členské štáty chcú limitovať možnosti združení zastupujúcich spotrebiteľov získať financovanie na proces a realizáciu kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. Náklady na súdne spory sú pritom jednou z najväčších prekážok pri začatí kolektívneho konania pre neziskové organizácie, ako sú    spotrebiteľské združenia. Pre viacero spotrebiteľských organizácií v rámci EÚ by financovanie trov konania len z vlastných zdrojov bolo veľmi problematické.

Pozitívne však hodnotíme, že členské štáty rozšírili pôsobnosť navrhovaného systému kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v EÚ aj na škody spôsobené nebezpečnými výrobkami alebo zdravotníckymi pomôckami. Je tiež dobré, že členské štáty nechcú nechať otvorené dvere obmedzeniu možností kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v zložitých prípadoch.

Monique Goyens, generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC), uviedla: „Vítam postoj členských štátov ako pevný podklad, na ktorom teraz možno začať rokovania o konečnom znení stanoviska. Vzhľadom na cieľovú čiaru, ktorá už máme na dohľad, je nevyhnutné, aby vyjednávači mali na pamäti najmä to, čo musí smernica dosiahnuť, ak má byť úspešná: vytvorenie systému, ktorý je ľahko použiteľný a efektívny pre spotrebiteľov.“

Je nevyhnutné, aby bol nový systém a nástroje kolektívneho vymáhania práv spotrebiteľov použiteľný vo všetkých situáciách, v ktorých sú spotrebitelia poškodení. Napríklad pri odcudzení osobných údajov alebo pri meškaní letov. Bol by to gól do vlastnej brány, ak by vytvorený systém neplatil pre hlavné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.

Aby bola táto smernica úspešná a skutočne prelomová pre spotrebiteľov, zákonodarcovia EÚ musia teraz zabezpečiť, aby sa tento nový nástroj uplatňoval na čo najväčší počet zákonov ovplyvňujúcich spotrebiteľov. Mal by existovať aj systém, ktorý umožňuje financovanie nákladov na súdne spory v prípadoch, v ktorých majú spotrebiteľské organizácie  v úmysle začať kolektívne konania v zastúpení poškodených skupín spotrebiteľov.

Mapa zobrazuje súčasnú situáciu v konaniach o kolektívnom odškodňovaní v celej EÚ.

Iba hŕstka členských krajín má funkčný a relatívne ľahko použiteľný systém kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý môžu spotrebitelia použiť. Tieto krajiny sú na tejto mape ZELENÉ.

Ďalšie krajiny majú zavedený systém, ale tento postup sa nepoužíva buď preto, že je príliš neflexibilný, zdĺhavý alebo preto, že prevláda pocit, že  náklady by mohli prevážiť jeho benefity. Tieto krajiny sú vyznačené na mape ako ČERVENÉ PRUHY. 

Niektoré krajiny nedávno zaviedli systém, ktorý umožňuje kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu, je však príliš skoro na to, aby bolo možné posúdiť, či systém funguje dobre, v prospech spotrebiteľov. Tieto krajiny sú ŠEDÉ .

Napokon v EÚ stále existujú krajiny, v ktorých neexistuje spôsob, ako by spotrebitelia mohli spoločne požadovať náhradu škody na súde. Tieto krajiny sú vyznačené ako ČERVENÉ .

[1] Kompletnú správu o situácii Európskych spotrebiteľov a reakcie spotrebiteľských združení na dieselgate škandál, nájdete tu .

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad