Diesel Gate – pridajte sa…

Diesel Gate – pridajte sa…

V septembri sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie eurokomisárky V. Jourovej so spotrebiteľskými združeniami. Zvolala nás kvôli riešeniu kauzy diesel gate, ktorá otvorila Pandorinu skrinku prekračovania emisných kvót automobilovými výrobcami, ich nedostatočnej kontroly, rôznorodého prístupu k ochrane životného prostredia v jednotlivých členských štátoch EÚ i nastavenia priorít v štýle investor versus človek.

Nedávno sme prostredníctvom tlačovej besedy otvorili verejnú diskusiu o tomto probléme, prihlásili sa nám viacerí majitelia upravených automobilov a pripravujeme oslovenie všetkých zainteresovaných ministerstiev, štátnych orgánov a kontrolných orgánov, aby sa k veci vyjadrili.

Viera Jourová – “Sme na jednej lodi, bola narušená dôvera spotrebiteľov…”

Porušené Smernica o nekalých obchodných praktikách a Smernica 1999/44/ES Európskeho  o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

EK nemá priame nástroje na vymoženie práva v tomto prípade a len národné autority sú kompetentné konať, posúdiť prípad od prípadu a určiť ktoré práva spotrebiteľov boli porušené a akými spôsobmi sa domôcť ich práv, EK niekoľkokrát oslovila kompetentné autority v členských štátoch, aby k problému zaujali postoj a zvolili riešenia.

Finančné záväzky Volkswagen-u súvisiace s emisnou kauzou sa ukazujú oveľa vyššie v USA “vďaka” skutočnosti, že Environmental Protection Agency’s má viac možností uplatniť sankcie ako Európska komisia. Deje sa tak napriek tomu, že za Atlantikom ide o  500,000 US modelov aút k 8.5 miliónu áut v celej Európe.

presentation-dg-just-relevant-consumer-legislation

presentation-dg-grow-eu-legislation-on-car-emissions

Aké sú následky zavádzajúcich informácií i výške spotreby?

Potenciálni záujemcovia o kúpu automobilu sú frustrovaní zavádzajúcou reklamou o hodnotách výkonu a spotreby automobilu, ktorá v reálnom svete nie je dosiahnuteľná a platia za palivo viac ako očakávali.

Progresívni výrobcovia áut, ktorí navrhujú energeticky najefektívnejšie autá sú v nevýhode, pretože iní výrobcovia svoje autá predávajú na základe iluzórne pozitívnejšieho výkonu a spotreby.

Nepoznáme reálnu výšku zníženia emisií, ktoré do ovzdušia vypúšťa automobilový priemysel, preto nevieme odmerať aké efektívne sú stratégie a nástroje výrobcov automobilov znižovať ich uhlíkovú stopu v jednotlivých členských krajinách EÚ i globálne. A táto skutočnosť veľmi ohrozuje ciele, ku ktorým sme si aj prostredníctvom medzinárodných dohôd zaviazali v súvislosti so spomalením klimatických zmien.

V mnohých európskych krajinách výška hodnoty emisií CO2 pri rôznych automobiloch určuje daňové pásmo, teda výšku daní, ktoré zaň majiteľ platí. V prípade, že hodnoty nie sú pre nové automobily správne, nie je možné zistiť, či a ako rozdielne daňové pásma odmeňujú/zvýhodňujú majiteľov automobilov s vysokou účinnosťou, čo je ich prvoradým zámerom.

Dosiahnuť potenciál opatrení, ktoré boli navrhnuté z dôvodu zúspornenia automobilov a tým najmä zníženia množstva skleníkových plynov a zvýšenia energetickej bezpečnosti Európy je výrazne ťažšie. Záujemcovia o kúpu automobilu nebudú dôverovať tvrdeniam výrobcov a nebudú si vyberať auto na základe kritérií výkonu, spotreby a objemu emisií, ktoré produkuje čo je v priamom rozpore s princípmi ochrany životného prostredia. Ľudia, ktorí uvažujú o kúpe automobilu v celej Európe, nie sú zavádzaní len údajmi o výške spotreby paliva, ale aj nedostatočným označením. Veľmi potrebné zmeny právnych predpisov EÚ týkajúce sa testovacieho protokolu by mali ísť ruka v ruke so zmenami v smernici EÚ o označovaní áut, čo sa produkcie CO2 týka. Táto aktualizácia by mala okrem iného zabezpečiť, aby automobily boli hodnotené na základe ich absolútnych emisií a zabránilo sa scenáru, že veľké SUV je kvalifikované rovnako ako malý úspornejší automobil. Je nutné nový testovací protokol prijať ešte do konca tohto roka (ďalej len WLTP), aby platiť začal najneskôr do septembra 2017. Je potrebné tiež riešiť rastúcu nedôveru kupujúcich v pravidlá testovania emisií vozidiel.

Súčasný systém dohľadu nad automobilovým trhom v Európe zlyháva. Orgány EÚ ani členské krajiny nevykonávajú nezávislé testy zhody vozidiel, oficiálne neexistuje požiadavka vykonávať testy výšky emisií v automobilovej doprave aj mimo laboratórií na overenie výsledkov. Automobilky a skúšobne tak majú len malú motiváciu uplatňovať ducha zákona.

Zdá sa až neuveriteľné, že napriek tomu že pri každom významnom spôsobe dopravy existuje špeciálna agentúra, ktorá dohliada na to, aby výrobcovia dopravných prostriedkov dodržiavali nariadenia EÚ, v cestnej doprave to neplatí a testovanie automobilov je mimo tohto dodatočného opatrenia dozoru.

Zatiaľ konajú najmä spotrebiteľské združenia, my na Slovensku vidíme štyri základné problémy:

  1. NIELEN VW – V januári 2016 britská spotrebiteľská organizácia Which? zverejnila dáta, z ktorých vyplýva, že až 95 percent všetkých dieselových áut, nie len tých pod značkou VW Group, testovaných od roku 2012, nespĺňajú zákonné limity platné pre emisie v rámci Európy.
  2. NEDOSTATOČNÁ KONTROLA na cestách – Jedným z hlavných problémov je, že v rámci EÚ neexistuje monitorovací a kontrolný systém, ktorý by požadoval nezávislé testovanie automobilov na cestách. EU potrebuje implementovať takýto systém, aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov v testovacie programy emisií a spotreby. “
  3. Kompenzácia za zníženie hodnoty áut pre spotrebiteľov  – Informačné vákuum, na Slovensku niektoré servisy rozoslali listy, no nič sa oficiálne nedeje, majitelia áut nie sú informovaní zo strany inštitúcií, predajcov, servisov, nevedia, na čo majú nárok, akú kompenzáciu im výrobca za zníženú hodnotu auta a zavádzajúce informácie týkajúce sa výšky spotreby a objemu emisií ponúkne
  4. Nedostatočný záujem majiteľov áut/nedostatočné povedomie o dôležitosti znižovania emisií/auto mi funguje, viac ma nezaujíma/málo informácií a nezáujem o klimatické zmeny

Naša iniciatíva:

  • Oslovenie všetkých zainteresovaných inštitúcií – Volkswagen Slovensko, Volkswagen Nemecko, Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, a Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská obchodná inšpekcia, aj Ministerstvo zahraničných vecí, aby verejne zaujali stanovisko k tomuto problému a oboznámili verejnosť s postupmi, ako tento problém riešiť.
  • Pripravili sme list, ktorý si spotrebitelia v krátkom čase budú môcť stiahnuť na našej webovej stránke, vyplniť a poslať Volkswagenu, aby mu dali na vedomie, že ich problém zaujíma a požadujú riešenia.
  • Zároveň chceme otestovať záujem majiteľov áut dožadovať sa kompenzácie. Každý, kto chce tento svoj problém riešiť, nás môže kontaktovať – verejná výzva.
  • V spolupráci so zahraničnými spotrebiteľskými organizáciami zvažujeme možnosti pripojiť po zlyhaní mimosúdnych rokovaní, slovenských spotrebiteľov k zahraničnej žalobe.

Čo sa deje inde?

Rakúsko – AK published a study to assess the reliability of the fuel consumption claims of car makers. Their results indicate that cars are consuming around a third more fuel than claimed by car makers.

Rakúsko – VKI has invited owners of ‘defeat device’ affected vehicles to freely participate in a collective redress campaign against VW. It is regularly informing Austrian consumers about its activities on the issue. By now, more than 53,000 owners of affected VW cars have registered for VKI’s collective redress campaign. VKI supports the foundation ‘Volkswagen Car Claim”, which was established under Dutch law, in order to reach a collective settlement agreement with VW. In addition, VKI is in regular contact with an Austrian car driver’s organisation.

Belgicko – Following the initial news about the VW emission scandal, Test-Achats wrote to Volkswagen and the Belgian government asking for more clarity about the situation in Belgium and what measures were envisaged to address the issue. Test-Achats has also been logging consumer complaints about affected vehicles and furthermore has been calling for EU decision makers to implement stronger measures to tackle the testing of a vehicle’s fuel consumption and CO2 emissions.

In view of the recall of cars by Volkswagen, Test-Achats made a model letter available for consumers to send to their car dealers and the Volkswagen group in order to preserve their rights to seek remedies for the consequences that may arise from the technical solutions adopted by VW.

Arising from the VW scandal, Test-Achats also launched a tool where consumers can calculate the real emission and consumption of their cars. So far, over 5,000 Belgians are supporting this action.

Dansko – Forbrugerrådet Tænk has been raising awareness amongst Danish consumers and has written to VW Denmark calling on the company to fully inform all owners of affected vehicles. In addition, Forbrugerrådet Tænk responded to inquiries of more than 400 consumers and supplied them with a model letter that they could send to the car seller not to lose their rights due to the statute of limitations.

Francuzsko – CLCV filed a criminal law suit against VW and also provides an informative toolkit on their website for consumers who wish to file an individual civil lawsuit. In addition, they denounce the preferential treatment granted to American consumers by Volkswagen.

Francuzsko – UFC-Que Choisir have been raising awareness amongst French consumers of the misleading claims made by automakers concerning air pollutant emissions and fuel consumption. UFC-Que Choisir is also involved in an independent testing commission which has been put in place by the French Ministry of Environment.

Nemecko – Stiftung Warentest has provided consumers with a detailed Q&A on the most pressing issues related to the VW scandal.

Nemecko – vzbv has called on VW to provide the owners of affected vehicles with  compensation for damages and the repair work of cars. In a letter sent to the Minister of Transport, vzbv has asked for a roundtable to be set up with the participation of car makers, politicians, and other key stakeholders to discuss what measures are needed to ensure this situation never happens again. A joint letter from BEUC and vzbv was sent in January 2016 to KBA (German Type Approval Authority) to ask for clarification on the previously revealed information on the approval.

Grecko – KEPKA have contacted the national authorities and called for measures including stronger market surveillance mechanisms, penalties for violating legislation in the area of unfair commercial practices and for the government to ensure that affected vehicles are repaired as soon as possible. KEPKA pointed out a malfunctioning on the VW website and also keeps Greek consumers up-to-date regarding the VW case in general.

Island – Neytendasamtökin has raised awareness amongst consumers about the measures needed to tackle vehicle testing and have informed consumers about how they find out if their car has been affected.

Taliansko – Following the VW emissions testing scandal, the Italian consumer organisation is bringing a lawsuit against the car manufacturer seeking compensation for consumers. They already have collected more than 18,700 complaints and invite consumers to participate in the class action. Altroconsumo also conducted an investigation to examine how vehicles are tested under EU regulations in 2014. They tested two vehicles, a Volkswagen Golf and a Fiat Panda, two of the most popular selling cars in Italy and across Europe. The fuel consumption performance for both vehicles under Altroconsumo’s tests were significantly higher that the official figures.

  1. NOVEMBRA 2016 

Medzi stovkami investorov, ktorí zažalovali Volkswagen v súvislosti s emisným škandálom, je aj Česká národná banka. Súd v Braunschweigu, do ktorého obvodu spadá aj sídlo Volkswagenu, dostal do septembra okolo 1400 žalôb. Požadovaná suma odškodného presiahla 8 miliárd eur. (ihned.cz)

  1. OKTÓBRA 2016 

Španielsky súd nariadil Volkswagenu, aby odškodnil majiteľov vozidiel Audi Q5, ktoré sú vybavené softvérom na falšovanie údajov o emisiách. Automobilka má každému majiteľovi zaplatiť odškodné 5-tisíc eur. Volkswagen sa voči rozhodnutiu odvolá. (reuters)

As additional information, see a short paragraph on Commissioner Jourová effort“Commissioner Vera Jourová, in charge of Justice, Consumers and Gender equality, has also been active in this file whilst the Commission has no direct enforcement powers in the area of consumer protection, which is of the competence of Member States. However, she met on 8 September with European consumer associations to explore solutions for the customers affected by the emission case. It gave consumer organisations the chance to exchange information on how to deal with this case in order to help the affected consumers who would like to seek for compensation before national Courts, when justified. She has also encouraged national enforcers to share information about investigations and enforcement measures that have been taken eventually in their Member State and offered to them practical solutions such as an IT platform. Commissioner Jourová met with a high-level representative of the VW group. VW committed to an EU-wide action plan to bring the affected cars into conformity, agreed to inform the customers by end 2016 and to have all cars repaired by autumn 2017. The Commission is analysing this plan and will be closely monitoring any potential commitments coming from it. “

European Commission – Daily News – 9 September 2016

Commissioner Jourová said: “This was an important first step and this cooperation will continue. I will discuss this with the Volkswagen Group and with enforcement authorities. I want to ensure consumers get a fair treatment.” The meeting helped the European Commission to gather the information necessary to assess whether the relevant EU legislation is properly enforced and it gave consumer organisations the chance to exchange information and best practices to be more effective in dealing with this case. Commissioner Jourová has committed to discussing the results of yesterday’s meeting with Volkswagen and the relative enforcement authorities in the coming weeks.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-2998_en.htm

European Commission – Daily News – 22 September 2016

Commissioner Jourová met yesterday with Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, Member of the Board of Management of the VW group, following her discussion with 31 consumer organisations in Brussels two weeks ago. Volkswagen committed to an EU-wide action plan to bring the affected cars back into conformity. Volkswagen agreed to inform the customers by end 2016 and to have all cars repaired by autumn 2017. Commissioner Jourová said: “Volkswagen committed to an EU-wide action plan today, which is an important step towards a fair treatment of consumers in the EU. I will closely monitor this commitment and continue to work with consumer organisations, authorities and Volkswagen.”

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3165_en.htm

European Commission – Daily News – 29 September 2016

Commissioners Bieńkowska and Jourová at European Consumer Organisation conference on the car sector

Commissioner Jourová added:  “I want a fair deal for European consumers. VW’s recent commitment to inform consumers and to repair all affected cars with a clear timetable is an important first step, which we will monitor closely. I will continue to work with national enforcement authorities and consumer organisations and support their efforts to obtain compensation.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3242_en.htm

Website: http://ec.europa.eu/consumers/

Zdieľaj tento článok