fbpx

Festivalová sezóna je za dverami. Pozor na falošné vstupenky!

Festivalová sezóna je za dverami. Pozor na falošné vstupenky!

S blížiacou sa festivalovou sezónou varuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) pred rizikami  spojenými s nákupom vstupeniek na kultúrne či športové podujatia od neautorizovaných online predajcov. Do medzinárodnej kampane, ktorá dnes začína, sa zapojilo osem spotrebiteľských organizácií zo siedmich krajín EÚ [1].

Pri nákupe lístkov na koncerty či zápasy na neautorizovaných internetových stránkach spotrebitelia často zaplatia niekoľkonásobok oficiálnej ceny lístka, stáva sa, že vstupenka nezodpovedá popisu predajcu alebo je lístok evidovaný na meno inej osoby, čo môže viesť k tomu, že držiteľa lístka, ktorý si ho riadne zaplatil, nakoniec na podujatie vôbec nepustia.

V niektorých členských krajinách EÚ je nezákonné predávať cez internet vstupenky za účelom zisku, ak nie ste autorizovaný predajca, iný subjekt určený na predaj vstupeniek organizátorom podujatia alebo samotný organizátor. A existujú i ďalšie obmedzenia [2].

Spotrebitelia by preto mali venovať osobitnú pozornosť subjektu, od ktorého si vstupenky kupujú. Vždy by sa mali uistiť, že neplatia viac, ako je cena stanovená organizátorom. A hlavnou zásadou je nakupovať vstupenky na podujatia len cez oficiálne predajné kanály alebo od autorizovaných predajcov [3].

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov oslovila Odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby zabezpečili, že súčasné postupy týchto online predajcov vstupeniek na rôzne podujatia budú v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

Kúpiť si vstupenku na festival či futbal na internete od neautorizovaného predajcu je teda nielen riskantné, ale často aj drahé. Rada pre spotrebiteľov je ale jednoduchá: kupujte vstupenky priamo od organizátorov alebo u nimi autorizovaných predajcov, ktorí za ne neúčtujú viac, ako je oficiálna cena vstupenky.

Problémy so vstupenkami kúpenými na sekundárnom online trhu rýchlo pribúdajú v rámci celej EÚ. Nekalé praktiky často používajú najmä cezhraničné spoločnosti. Zodpovedné orgány v rámci jednotlivých členských krajín EÚ preto musia pri overovaní praktík internetových stránok na predaj vstupeniek spolupracovať, aby zabezpečili, že ich postupy sú spravodlivé a transparentné, tak ako to vyžaduje spotrebiteľské právo EÚ. Ak tieto webové stránky týmto kritériám nevyhovujú, kompetentné inštitúcie by mali zakročiť a zjednať nápravu.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v rámci kampane Pozor na falošné vstupenky! pripravila tiež tri krátke videá, ktoré majú spotrebiteľov upozorniť na nekalé obchodné praktiky niektorých online predajcov vstupeniek [4]. Zároveň vyzývame poškodených spotrebiteľov, aby nás kontaktovali a podelili sa o svoju skúsenosť.

———————————————————————————

[1] Do kampane sa zapojili nasledujúce spotrebiteľské organizácie: dTest (Česká republika), OCU (Španielsko), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich a Fundacja Konsumentow (obe Poľsko), Test Achats/Test Aankoop (Belgicko), Zveza Potrošnikov Slovenije (Slovinsko), Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (Fínsko) a BEUC – Európska spotrebiteľská organizácia. Dnešná kampaň je určená na zvýšenie povedomia o danom probléme. Pôvodne ju spustila švajčiarska spotrebiteľská organizácia Fédération Romande des Consommateurs v roku 2018. Viac na https://www.frc.ch/postpratique/ticket-check-un-front-commun-pour-lutter-contre-le-marche-gris/.

[2] Prehľad platných vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich ďalší predaj lístkov v členských krajinách EÚ nájdete na https://www.europe-consommateurs.eu/en/news-and-alerts/sports-and-events/the-resell-of-tickets-in-the-eu-forbidden-or-allowed/, pripravila ho network of European Consumer Centres.

[3] Za autorizovaného predajcu sa považuje internetová stránka, ktorej povolenie na predaj vstupeniek na dané podujatie udelil oficiálny organizátor podujatia. V prípade, keď organizátori podujatí akceptujú vybrané kanály ďalšieho predaja vstupeniek, uvádzajú to na svojich webových stránkach. Nákupom vstupeniek od neautorizovaných predajcov sa spotrebitelia vystavujú riziku, že ich na podujatie vôbec nepustia alebo budú čeliť nekalým praktikám. Preto si vždy skontrolujte, či existujú obmedzenia pre vstupenky kúpené na nepovolenom sekundárnom trhu.

 [4] URL troch krátkych videí:

Zdieľaj tento článok