Konkurz Rapid Life

Konkurz Rapid Life

Vážení dotknutí spotrebitelia,

S.O.S Poprad si Vás dovoľuje informovať, že  29.01.2018 bol v Obchodnom vestníku č. 20 zverejnený oznam o vyhlásení konkurzu na Rapid Life. Pod týmto textom nájdete výňatok z Obchodného vestníku s oznamom a ostatné dokumenty potrebné na prihlásenie do konkurzu.

Ak máte nevyplatenú pohľadávku voči tejto spoločnosti, treba ju prihlásiť do konkurzu. Prihlášky je potrebné podať v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu – lehota začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení oznámenia o začatí konkurzu, t.j. od 30.1.2018 (začatie plynutia lehoty je v poučení oznamu).

Nižšie tiež nájdete vyplniteľné tlačivo prihlášky (vypĺňa sa kliknutím na jednotlivé polia), ktoré obsahuje aj vysvetlivky, tlačivo  voľnej prílohy, výňatok § 29 o náležitostiach prihlášky a vzor sprievodného listu, ktorý si môžete upraviť podľa svojich potrieb.

K prihláške je potrebné doložiť všetky potrebné doklady (prikladáte kópie, žiadne originály !) – najmä zmluvy a doklady o platbách.

Prihláška sa podáva správkyni, rovnopis (kópiu) prihlášky sa musí doručiť aj na súd, adresy máte uvedené v koncepte sprievodného listu.

Prihlášky posielajte doporučeným listom (s doručenkovým lístkom).

Pri podaní prihlášky sa môžete dať zastupovať aj advokátom, alebo iným subjektom, sú to však náklady, ktoré musíte zaplatiť Vy.

Pokiaľ máte pochybnosti, môžete nám zaslať vyplnené tlačivo prihlášky na kontrolu (stiahnite si prílohy, vyplňte si tlačivo a pošlite na kontrolu, prípadne vytlačte, vypíšte rukou tlačeným písmom, mobilom odfotografujte a pošlite na kontrolu).

1Prihlaska_pohladavky_formular_final

2volna_priloha

3SprievodListVzor

4NalezPrihlášky

5Konkurz Rapidlife K006005

 

Zdieľaj tento článok