Tri nové spotrebiteľské manuály aj v Braillovom písme

Tri nové spotrebiteľské manuály aj v Braillovom písme

Na zoznam spotrebiteľských manuálov vydaných našim združením pribudli v roku 2017 tri nové publikácie.

Cieľom projektu Spotrebiteľské výzvy súčasnosti bolo vytvoriť kvalitné a aktuálne zdroje informácií k trom vybraným problematikám ochrany spotrebiteľov, ktoré považujeme aktuálne za kľúčové, pretože podľa našich štatistík ide zároveň aj  o najproblematickejšie oblasti spotrebiteľskej ochrany.

Digitálne prostredie a energetika prepisujú pravidlá ochrany spotrebiteľa nielen v národnom, ale i medzinárodnom kontexte a pri nákupe tovarov býva práve obal často jediným a najdôležitejším zdrojom informácií. Dobre informovaný spotrebiteľ je motorom trhovej ekonomiky, pretože nakupuje odvážnejšie a svojou schopnosťou domáhať sa svojich práv zároveň zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a kvalitu vzťahov medzi predávajúcimi a kupujúcimi i konkurentmi navzájom. Publikácie boli vydané s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva SR.

Všetky tri publikácie si môžete stiahnuť. V prípade záujmu o bezplatné zaslanie viacerých kusov nás kontaktujte mailom na info@sospotrebitelov.sk. Všetky tri spotrebiteĺské manuály boli zároveň preložené do Braillovho písma a sú k dispozícii aj v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Múdrejšie logá a lepšie informovaní spotrebitelia

Spotrebiteľ v Energetickej únii

Prístup k internetu ako základné ľudské právo

Spotrebiteľské manuály si v prípade potreby môžete stiahnuť tu.

Zdieľaj tento článok