Váš hovor môže byť nahrávaný

Váš hovor môže byť nahrávaný

Zavoláte poskytovateľovi služby. Máte otázku či problém, ktorý treba riešiť. Chcete s niekým hovoriť, no automat vás profesionálnym hlasom hneď v úvode upozorní, že hovor je nahrávaný. So zmiešanými pocitmi informáciu prijmete a automat to automaticky zaznamená ako váš súhlas. S automatom sa nedá polemizovať, potrebujete s niekým hovoriť, nuž vám iné neostáva.

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich Ministerstva spravodlivosti pri analýze spotrebiteľskej zmluvy jedného z dodávateľov služieb však tento postup vyhodnotila za neprijateľný.

„Komisia nepovažuje za primerané a v súlade s požiadavkou dobrých mravov, aby dodávateľ formou štandardnej zmluvnej klauzuly predpokladal  súhlas spotrebiteľa s nahrávaním telefónnych hovorov, zasielaním správ, informácií a inej obchodnej komunikácie. Vylúčenie  možnosti voľby spotrebiteľa, či súhlasí s konaním dodávateľa alebo nie, považuje Komisia za neprijateľné. Neobstojí tu  argument dodávateľa, že pri každom telefonáte je na začiatku spotrebiteľovi oznámené, že hovor môže byť nahrávaný. Nemožno súhlasiť  ani s argumentom, že  spotrebiteľ má právo nahrávaný  hovor ukončiť, pretože v tom prípade nemá inú reálnu možnosť kontaktu s dodávateľom. Komisia upozorňuje, že ak by s nahrávaním spotrebiteľ nesúhlasil, dodávateľ mu neumožňuje uskutočniť obdobnú komunikáciu bez nahrávania. Spotrebiteľ de facto nemá na výber, čo Komisia považuje za neprijateľné. S poukazom na vyššie uvedené, Komisia predmetnú zmluvnú podmienku posúdila vo vzťahu k právam spotrebiteľa ako ustanovenie  zakladajúce hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 OZ)“.

Bude už iba na rozhodnutí  súdu tieto argumenty zohľadniť a definitívne zrušiť oznamy typu: Váš hovor môže byť nahrávaný…. Verme, že sa čoskoro dočkáme nápravy, aby sme sa nebáli uplatňovať svoje práva slobodne, v dobrej viere a hlavne bez obáv.

Zdroj ilustračného obrázku www.dmconfidential.com.

 

 

Zdieľaj tento článok