fbpx

Chcete mať svoje účty za energie viac pod kontrolou a ušetriť?

Poskytujeme bezplatné poradenstvo zraniteľným domácnostiam ako len zmenou zvyklostí a správania doma ušetriť za energie. V rámci individuálne dohodnutého stretnutia tiež zbierame informácie o podmienkach bývania a hospodárení s energiami v domácnosti, a ich vplyve na zdravotný stav jej členov. Všetci zúčastnení dostanú energeticky efektívny darček.

Prieskum je zameraný na zraniteľných spotrebiteľov, teda napr. seniorov (najmä z menších miest a vidieka, ktorí žijú v starých a priveľkých domoch), zdravotne hendikepovaných občanov, mnohodetné rodiny alebo naopak rodiny rodičov samoživiteľov, nezamestnaných, zadĺžených či sociálne vylúčených. Zapojiť sa môže každý, kto si myslí, že žije v zdraviu a komfortnému životu nevyhovujúcich podmienkach.

Ako sa prejavuje energetická zraniteľnosť?

• vysoké náklady na zabezpečenie energií v domácnosti (vysoké účty za energie, nízke príjmy, veľké úniky tepla, vysoké nedoplatky…)
• neschopnosť platiť účty za energie včas a v požadovanej výške
• neschopnosť dostatočne vyhriať/vychladiť obydlie
• nevhodné obydlie – napr. zateká strecha, vlhké steny, podlahy, základy, hniloba
• nedostatok financií na iné výdavky – potraviny, zdravie, vzdelávanie – zhoršené fyzické zdravie a duševná pohoda, sociálna  izolácia…

Ak poznáte alebo prichádzate do styku so zraniteľnými spotrebiteľmi či spotrebiteľmi ohrozenými energetickou núdzou, nasmerujte ich k nám.
Bezplatne im pomôžeme znížiť spotrebu energie v domácnosti a ušetriť. Naučíme ich lepšie svoju spotrebu kontrolovať aj ako požiadať o pomoc štátu, ak je pre nich dostupná.

☎ 0949 314 111
energy@sospotrebitelov.sk
https://www.stepenergy.eu/sk/

STEP je európsky projekt financovaný z programu Horizon 2020, realizovaný od júna 2019 do mája 2022. Jeho cieľom je zlepšiť dostupnosť energií prostredníctvom znižovania spotreby v domácnostiach. V rámci projektu plánujeme poskytovať poradenstvo a organizovať školenia v oblasti energetickej účinnosti, možnostiach úspor za energie, a tiež zorientovať účastníkov v dostupných dotačných programoch a finančnej podpore na vnútroštátnej úrovni.

Cieľom týchto aktivít je:

• úspora na účtoch za energie a lepšia cena za spotrebovanú energiu
• nižšie emisie uhlíka, čím prispejeme k riešeniu problémov spôsobených klimatickými zmenami
• lepší komfort bývania v domácnostiach, zlepšenie zdravia a duševnej pohody ich obyvateľov

Projekt STEP sa tiež zameriava na presadzovanie lepších politík v oblasti úspornej spotreby energie a vytváranie lepšie cielených štátnych dotačných schém na zlepšenie dostupnosti energie.

Projekt STEP realizujú nasledujúce spotrebiteľské a výskumné organizácie: Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), Belgicko, Associacija Lietuvos Vartotoju Organizaciju Alijansas (ALCO), Litva, Българска национална асоциация Активни потребители (БНААП), Bulharsko, Citizens Advice Reading (CAR), Veľká Británia, Citizens Advice Manchester (CAM) – Veľká Británia, Citizens Advice Coventry (CAC), Veľká Británia, Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), Cyprus, Associacao Portuguesa para a defesa do consumidor (DECO), Portugalsko, dTEST (DTEST), Česká republika, Federacja Konsumentow stowarzyszenie (FK), Poľsko, Latvijas Pateretaju Interesu Aizstavibas Asociacija (LPIAA), Lotyšsko, Spoločnosť ochrany spotrebitel’ov (S.O.S), Slovensko, Association for Decentralised Energy (ADE Research), Veľká Británia.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad