fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, v snahe lepšie pochopiť problémy, ktorým čelia používatelia TikTok platformy na zdieľanie videí, zhromažďuje skúsenosti rodičov a ich detí s platformou na zdieľanie videí TikTok.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov hľadá skúsenosti používateľov TikTok platformy:

• ktorých deti použili/minuli peniaze/virtuálne mince na TikTok bez ich vedomia, súhlasu či dohľadu,
• ktorých deti alebo ich samých kontaktovali iní používatelia TikTok platformy alebo influenceri, a ponúkli im zaslanie tzv. “virtuálnych darov”,
• majú skúsenosť s inou praktikou TikTok-u, ktorá môže byť problematická pre deti.

O svoju skúsenosť sa s nami môžete podeliť vyplnením nasledujúceho online formulára:

Čoho vlastne TikTok dopúšťa? Aké správanie by malo byť rodičom na platforme podozrivé?

TikTok v súčastnosti preveruje niekoľko Európskych inštitúcií kvôli potenciálnemu porušovaniu ochrany osobných údajov a ochrany súkromia (vrátane problémov týkajúcich sa súkromia detí) a porušovaniu spotrebiteľských práv. V januári 2021 taliansky úrad na ochranu osobných údajov (Garante per la protezione dei dati personali) dočasne zakázal používanie aplikácie používateľom, ktorých vek sa nedá overiť, keď sa 10-ročné dievčatko zadusilo pri virálnom tzv. “blackout challenge” na TikTok, pri ktorom sa deti nahrávali ako sa škrtia opaskom. Aj v ďalších krajinách čelí platforma zákazom a sankciám kontrolných inštitúcií.

Spotrebiteľské združenia znepokojuje najmä fakt, že TikTok porušuje práva spotrebiteľov rôznymi spôsobmi, napriek tomu, že primárne cieli na mladistvého užívateľa. Oficiálne je platforma určená deťom od 13 rokov, no analýzy z rôznych krajín dokazujú, že veľká časť jeho používateľov je často aj oveľa mladšia.

Platforma neprijíma adekvátne opatrenia proti šíreniu skrytej reklamy a dostatočne nechráni užívateľov mladších ako 18 rokov pred potenciálne škodlivým obsahom. Rodičia vôbec netušia, čo sa ich deťom zobrazí.

V auguste 2020 Katalánsky audiovizuálny úrad (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) zverejnil štúdiu, kde analyzoval videá s viac ako milión sledovateľmi. Prišli na to, že 93% z nich obsahuje skrytú reklamu na fast food, sladené nápoje, skrášľovacie produkty, oblečenie či video hry. Vo väčšine prípadov tieto videá nie sú riadne označené, že ide o reklamu či spozorovaný obsah.

Hashtag súťaže a značkové filtre robia z reklamy hru, čo je lákavé najmä pre mladých užívateľov. Tieto praktiky z nich však robia reklamné bilbordy, bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Mali by byť jasne vopred informovaní, že účasťou v hashtag challengoch či použitím filtrov vlastne propagujú konkrétnu značku.

V roku 2020 v USA sa niekoľko detí a tínedžrov zranilo, keď sa zapojili do tzv. “skull-breaker challenge” (súťaž v rozbíjaní lebky).
Aby preskúmali, aké videá sa deťom na TikTok zobrazujú, urobili francúzski novinári experiment. Registrovali sa ako 13-roční používateľ a neudali pohlavie ani záujmy, aby neovplyvnili algoritmy TikTok-u. Už po pár minútach väčšina zobrazených videí obsahovala explicitne sexuálny alebo sexistický obsah.

BEUC rovnaký experiment uskutočnil v januári 2021. Registrovali sa na TikTok ako 13-ročný používateľ, no vybrali “daily life/denný život” ako svoj záujem. Hneď štvrté video, ktoré sa po registrácii na platformu objavilo, bolo tanečné video, kde žena ukazuje svoje (sotva prekryté) prsia a baner “Qu’avez-vous regardé en premier chez moi?” (preklad: Na ktorú časť môjho tela si sa pozrel najskôr?. Video č. 8 ukázalo dievča vychádzajúce zo sprchy s oznamom, že ide svoje prsné implantáty ukázať priateľovi, aby sa potešil. Video č. 13 bola tanečná pieseň so sexuálnym obsahom…

Podmienky poskytovania služieb spoločnosti TikTok v slovenčine nenájdete. Všeobecne sú však koncipované nejasne, nejednoznačne a vytvárajú nevyvážený vzťah medzi užívateľom a platformou, v neprospech užívateľa.

Pravidlá pre tzv. „Virtuálne položky“ (Virtual Item Policy) nie sú dostupné v slovenčine. Sú formulované nejasne a užívateľ nedostane pred uzavretím zmluvy základné informácie. Pravidlá obsahujú viacero neprijateľných podmienok a absentuje aj účinný autorizačný mechanizmus, ktorý by zabránil zneužívaniu platobného systému v aplikácii, a ktorý slúži na nákup virtuálnej meny (mince, „coins“). TikTok si udržiava úplnú a jednostrannú kontrolu nad mincami používateľov z mnohých dôvodov, ktoré spoločnosť môže považovať za „platné“.

TikTok si ponecháva „absolútne právo spravovať, regulovať, kontrolovať, upravovať a/alebo zrušiť“ výmenný kurz medzi mincami a darom „podľa vlastného uváženia, v akomkoľvek všeobecnom alebo konkrétnom prípade, a nenesie žiadnu zodpovednosť“ voči používateľovi.

Pravidlá ochrany osobných údajov nie sú v slovenčine, sú nejasné a zavádzajúce, užívatelia (deti a dospievajúci) nie sú vôbec informovaní, aké osobné údaje platforma zhromažďuje, na aké účely, a z akých právnych dôvodov. Tieto postupy spotrebiteľom neumožňujú prijať úplné a kvalifikované rozhodnutie o tom, či sa zaregistrujú do aplikácie, či akým spôsobom budú ďalej použité ich osobné údaje.

Tieto zistenia sú o to znepokojujúcejšie, že na platforme sa nachádza značný počet detí a mladistvých, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám spotrebiteľov náchylných s dôverou používať platformu a menej ostražitých a opatrných vo vzťahu k nekalým obchodným praktikám, ktoré vzhľadom na ich charakter nemusia vôbec postrehnúť.

Pravidlá EÚ  na ochranu spotrebiteľa ukladajú prísnejší štandard spravodlivosti na ochranu zraniteľných spotrebiteľov, ktorí môžu byť viac ohrození napríklad z dôvodu veku, dôverčivosti a nedostatočnej vyspelosti.

Petra Čakovská, podpredsedníčka S.O.S.: “Táto výzva slovenským spotrebiteľom podeliť sa s nami o svoje skúsenosti, je súčasťou európskej akcie proti TikTok. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov a Európska spotrebiteľská organizácia BEUC identifikovali viacero porušení spotrebiteľských práv. Teraz by sme radi zhromaždili čo možno najviac svedectiev aj od spotrebiteľov zo Slovenska, ktorí sa mohli stať ich obeťami. Našim cieľom je zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov boli rešpektované a urobiť z internetu lepšie a bezpečnejšie miesto pre všetkých, najmä deti. Spätná väzba, ktorú od spotrebiteľov dostaneme, bude veľmi užitočná pri príprave ďalších krokov vo veci našej sťažnosti na praktiky platformy TikTok.”

Výzva je súčasťou medzinárodnej koordinovanej akcie, ktorú spustila Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a jej členovia v 15 európskych krajinách vo februári 2021, z dôvodu početných porušení pravidiel na ochranu spotrebiteľa a pravidiel na ochranu osobných údajov používateľov.

Prečítajte si viac na https://www.sospotrebitelov.sk/aktuality/beuc-podava-staznost-na-tiktok-za-viacnasobne-porusenie-spotrebitelskych-prav/.

Background

Vo februári 2021 Európska Spotrebiteľská organizácia BEUC podala sťažnosť proti TikTok, online platforme na šírenie videí, ktorá je extrémne populárna najmä medzi deťmi a tínedžermi. Z novej analýzy BEUC vyplýva, že TikTok viacerými spôsobmi porušuje práva európskych spotrebiteľov a nechráni deti pred nevyžiadnou, skrytou reklamou a nevhodným obsahom.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad