fbpx

Dlhé rady na európskych letiskách otrávili začiatok leta mnohým cestujúcim. Nekonečné čakanie a meškanie či rušenie letov sú presne situácie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o právach cestujúcich v leteckej doprave, a najmä práva cestujúcich na náhradu škody. No nie vždy je to však také priamočiare. Pripravili sme preto odpovede na tri najčastejšie otázky cestujúcich spotrebiteľov.

1. Nesie letecká spoločnosť zodpovednosť za to, keď kvôli dlhým radám pri jej prepážkach (check-in, odovzdanie batožiny) cestujúci zmeškajú svoj let?

Z nášho pohľadu ÁNO. Ak spotrebitelia zmeškajú svoj let kvôli radám na prepážkach leteckých spoločností, mali by mať nárok na vrátenie peňazí, kompenzáciu, pomoc a pod. Súčasný chaos na letiskách spôsobuje najmä nedostatok personálu po masívnych vlnách prepúšťania počas korona krízy. Personálny problém však podľa nášho názoru nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť, ktorá by letecké spoločnosti oslobodila od povinnosti preplatiť paušálne náhrady podľa Nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Kontext je trochu iný, ale v roku 2021 Európsky súdny dvor objasnil, že v prípade štrajkov zamestnancov letecké spoločnosti zodpovedajú za správanie vlastného personálu. V prípade súčasného nedostatku zamestnancov sa prikláňame k rovnakému prístupu. Je politikou/voľbou samotnej leteckej spoločnosti prepustiť zamestnancov a zároveň je jej povinnosťou zabezpečiť a reálne aj mať dostatok zamestnancov na chod svojej prevádzky.

Letecké spoločnosti v takejto situácii často argumentujú tým, že cestujúci predsa meškal. Veľmi praktickou osvedčenou radou je odfotiť si hodiny a/alebo požiadať leteckú spoločnosť o dokument, ktorý potvrdí, že tam bol včas a v súlade s požiadavkami leteckej spoločnosti (napríklad v čase, ktorý bol spotrebiteľovi uvedený ako čas kedy začne check in (registrácia)). Odporúčame tiež uschovať si všetky dokumenty týkajúce sa súvisiacich nákladov (strava, ubytovanie, iné cestovné náklady…).

Vo chvíli, keď si cestujúci (spotrebitelia) uvedomia, že budú meškať, odporúčame tiež leteckú spoločnosť kontaktovať priamo, informovať ich o vzniknutej situácii a požiadať o možnosti presmerovania letu (písomne ​​alebo telefonicky, ak je to možné).

2. Zodpovedá letecká spoločnosť za to, že kvôli radám na letisku pri bezpečnostnej kontrole alebo pri imigračnej/pasovej kontrole, cestujúci zmeškajú svoje lety?

Z nášho pohľadu NIE. V tomto prípade nenesie zodpovednosť letecká spoločnosť. V takejto situácii cestujúcim (spotrebiteľom) odporúčame preveriť si spôsoby platby. Niektoré cestovné poistky tento typ situácie kryjú.

3. Je letisko zodpovedné, ak sú rady na letiskových bezpečnostných alebo imigračných/pasových kontrolách také dlhé, že cestujúci zmeškajú svoje lety?

Z nášho pohľadu ÁNO, no nie na základe nariadenia práv cestujúcich v leteckej doprave. Teoreticky sa cestujúci môžu odvolávať na zmarenú zmluvu a tvrdiť, že letisko zodpovedá za to, že zmeškali let. ALE… S najväčšou pravdepodobnosťou to spotrebitelia budú musieť preukázať na súde.

Podľa našich informácií, žiadne veľké letisko v EÚ nemá dosiaľ prijatú politiku „vrátenia peňazí“ v prípade zmeškania letu z dôvodu ich zavinenia (dlhé rady pri bezpečnostných kontrolách a pod.). Len nedávno však letisko v Dubline oznámilo, že poskytne náhradu cestujúcim, ktorí svoje lety zmeškali a prišli o peniaze v dôsledku nedávnych meškaní na letisku v Dubline.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad