fbpx

Súčasnú energetickú krízu opäť najviac pocítia nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a na momentálne dostupné, no nesystematické “riešenia” výrazne doplatia mnohé slovenské domácnosti aj v budúcnosti.  Podľa Štatistického úradu SR v súčasnosti už vyše 600 000 obyvateľov Slovenska ohrozuje príjmová chudoba. Vystavenie spotrebiteľov vyšším cenám energií, kým sú odkázaní len na nedostupné schémy a vysoko emisné riešenia, ich chudobu a sociálne nerovnosti ešte viac prehĺbia. Rastúce ceny sa prejavia na účtoch všetkých spotrebiteľov, keďže teploty v Európe klesajú, no existuje viacero spôsobov, ako si spotrebitelia aspoň čiastočne môžu pomôcť aj sami.

Energetická efektívnosť
Jednou z najzrejmejších vecí, ako môžu spotrebitelia znížiť svoju spotrebu energie je vedieť, kde jej v domácnosti spotrebujeme najviac.

A ušetriť sa dá aj pri používaní elektrospotrebičov.

V našej publikácii Ako ušetriť energiu a peniaze v domácnosti nájdete jednoduché rady ako ušetriť len zmenami správania členov domácnosti.
A v publikácii  Ako čítať zmluvy s dodávateľmi energie sa zasa dozviete z čoho pozostáva cena energie, ako zmeniť dodávateľa bez sankcie či správne reklamovať ročné vyúčtovanie.

Mnohí odborníci, Európska komisia a spotrebiteľské organizácie vyzývajú svoje vlády, aby zaviedli zákaz odpojenia, ktorý ochráni ľudí, ktorí nedokážu zaplatiť svoje účty včas a v plnej výške, pred chladom v domácnosti. No ak by energetická transformácia prebiehala rýchlejšie, spotrebitelia by boli pred kolísaním cien lepšie chránení. Pri plánoch do budúcnosti sa preto musíme odkloniť od energetickej závislosti od fosílnych palív a nestálych globálnych trhov, ktoré vystavujú spotrebiteľov prudkým nárastom cien. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje. Tento prechod by mal byť prioritou aj slovenských tvorcov politík, pretože len tak zaručia cenovo dostupnú energiu pre slovenských spotrebiteľov a zníženie emisií skleníkových plynov.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad