fbpx

Od zavedenia opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom sa na nás spotrebitelia obracajú s otázkami ohľadom vrátenia peňazí za zrušené kultúrne a športové akcie, krúžky, študijné či vzdelávacie kurzy… Kedy máte právo na vrátenie vstupného či platby za workshop? Musíte akceptovať uskutočnenie akcie v náhradnom termíne? A v ktorých prípadoch usporiadateľ za neuskutočnenú akciu nemusí spotrebiteľovi peniaze vrátiť?

V dôsledku súčasnej mimoriadnej situácie týkajúcej sa pandémie COVID-19 orgány štátu i samosprávy zrušili všetky verejné akcie, platí zákaz poskytovania mnohých druhov služieb, je obmedzený pohyb osôb, a v neposlednom rade došlo aj k zrušeniu veľkého množstva najrôznejších kultúrnych, športových a iných podujatí. S tým súvisia aj otázky, kedy môže spotrebiteľ požadovať vrátenie vstupného či ceny kurzu.

Spotrebiteľ má vždy právo žiadať o vrátenie peňazí, v prípade, že sa akcia či kurz neuskutoční, pretože inak by mohlo dôjsť bezdôvodnému obohateniu na strane usporiadateľa.  Spotrebiteľ by dokonca mohol na súde požadovať aj náhradu úrokov z omeškania, ak predajca s vrátením peňazí otáľa.

Okrem práva na vrátenie peňazí za neuskutočnenú akciu  ďalšie práva spotrebiteľovi nevznikajú. K neplneniu zo strany usporiadateľa akcie nedošlo v týchto dňoch z jeho vôle, on, neporušil  svoje povinnosti, k zrušeniu zmluvy došlo v dôsledku opatrení súvisiacich so súčasnou pandémiou, ktorú možno zahrnúť do kategórie tzv. vyššia moc (vis major). Ide teda o mimoriadne a nepredvídateľné prekážky, ktoré vznikli nezávisle od vôle usporiadateľa akcie. Spotrebiteľ tak napríklad nemôže od usporiadateľa žiadať náhradu škody, ktorá mu zrušením akcie vznikla.

Usporiadateľ akcie môže spotrebiteľovi navrhnúť okrem finančného vyrovnania aj náhradné plnenie. Napríklad namiesto neuskutočneného kurzu cudzieho jazyka v mesiacoch marec a apríl ponúkne spotrebiteľovi ten istý kurz v niektorom z mesiacov druhej polovice roka. Alebo neuskutočnený seminár zrealizuje formou videokurzu či online seminára v inom dohodnutom termíne. V tomto prípade je na spotrebiteľovi, či takúto ponuku prijme alebo bude požadovať vrátenie peňazí za neposkytnuté služby. O dohode o náhradnom plnení odporúčame nechať si vystaviť písomné potvrdenie alebo si zabezpečiť iný dôkaz, ktorým možno v budúcnosti svoj nárok preukázať.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) apeluje na slušnosť a férovosť na strane tak spotrebiteľov, ako aj obchodníkov. Vzniknutou mimoriadnou situáciou sú postihnuté obe strany. Rovnako tak obe strany môžu pociťovať veľmi vážny, v niektorých prípadoch až likvidačný, nedostatok financií. Každá dohoda, ktorá obom umožní vyriešiť aktuálnu problematickú situáciu, je preto výhodnejšia ako ignorovanie problému či tvrdé hájenie si práv jednej strany.

Ak máte otázky, potrebujete poradiť alebo riešite už konkrétny problém, kontaktujte nám mailom na info@sospotrebitelov.sk alebo telefonicky. Viac informácií na www.sospotrebitelov.sk.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad