fbpx

Letné mesiace prinášajú slovenským spotrebiteľom aj nové možnosti v oblasti zdieľania energie, a nové pravidlá zároveň posilňujú ich ochranu. Od 1.7.2024 môžu aktívni spotrebitelia, ktorí si vyrábajú elektrinu sami a majú jej dostatok, takéto prebytky elektriny zdieľať so susedmi či napríklad rodičmi na chate. A od 1.8.2024 bude možné zmluvu o dodávke elektriny alebo plynu vypovedať bez uvedenia dôvodu a sankcie, a už po dvoch mesiacoch uzavrieť zmluvu s iným dodávateľom, ak vám jeho podmienky vyhovujú viac.

Energetické dátové centrum (EDC), v rámci dohodnutej skupiny odberných miest prípadne energetických spoločenstiev, popri už fungujúcej dynamickej metóde zdieľania elektriny, sprístupní aj nové možnosti, ktorými sú statická a prioritná metóda.

Čo sa tým dá získať? Predstavte si scenár, že sa skupina domácností rozhodne medzi sebou zdieľať elektrinu, pretože jeden sused ju vyrába, má jej dostatok, a môže sa o ňu podeliť aj s ďalšími susedmi. Alebo chcete využiť elektrinu, vyrobenú z fotovoltiky na streche svojho domu, aj na svojej chate či na chalupe u rodičov. V oboch prípadoch si po novom môžete vybrať, akým spôsobom a v akom pomere bude vyrobená elektrina rozdeľovaná medzi jednotlivé miesta spotreby – či už susedov alebo vaše rôzne odberné miesta. Zároveň si môžete sami určiť a následne aj zmeniť, či sa vyrobená elektrina bude medzi odberné miesta deliť rovnakým dielom, alebo niektoré miesto bude mať prioritu a ostatné budú môcť používať len to, čo ostane. Vyrobená elektrina tak môže byť spotrebovaná oveľa lepšie a efektívnejšie. Letné mesiace sú na výrobu elektriny z fotovoltiky najideálnejšie, a nové funkcionality EDC tak môžu spotrebiteľom priniesť ešte vyššie úspory.

Od 1. augusta 2024 tiež spotrebitelia konečne získajú kontrolu nad dĺžkou svojich zmlúv o dodávke elektriny a plynu. Kým doteraz sa zmluvy na ďalší kalendárny rok obnovovali automaticky a „ujsť“ z takejto zmluvy bolo možné len v konkrétnom termíne do 31. marca daného roka s platnosťou od nasledujúceho roka, po novom zmluvu uzatvoríte na dobu určitú 12 mesiacov a len raz. Ak samotný spotrebiteľ písomne nepožiada o jej predĺženie o ďalšiu dobu určitú, trvanie zmluvy sa automaticky zmení na dobu neurčitú. Čo to pre nás znamená? Zmluvu bude možné vypovedať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, a už po uplynutí 2-mesačnej výpovednej lehoty bude spotrebiteľ môcť uzavrieť zmluvu s akýmkoľvek iným dodávateľom, ak mu jeho podmienky a ceny vyhovujú viac.

Teda už nie dodávateľ či zákonné ustanovenia, ale spotrebiteľ bude ten, kto sám flexibilne rozhodne, kto a kedy mu bude elektrinu alebo plyn dodávať. Toto oprávnenie však so sebou prináša aj riziká, preto si každú zmenu dodávateľa treba dobre premyslieť a nenechať sa zmanipulovať často nátlakovým marketingom dodávateľov. Väčšia voľnosť v zmluvnom vzťahu zároveň znižuje časový tlak pri rozhodovaní.

Od 1. augusta 2024 preberá ochranu nad dodržiavaním energetických zákonov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý nahradí Slovenskú obchodnú inšpekciu. Zmena, po ktorej dlho volala aj Spoločnosť ochrany spotrebiteľov by mala priniesť odbornosť do často zložitých sporov týkajúcich sa dodávok energií do domácností, a s tým súvisiacich zmluvných vzťahov, aj lepšiu ochranu spotrebiteľov.

Pozitívnymi zmenami prejdú už čoskoro aj vyúčtovacie faktúry za energie. Od 1. januára 2025 budú dodávatelia povinní z nich odstrániť všetky reklamy a zbytočné údaje, ktoré ich robia neprehľadnými.

Novou povinnosťou dodávateľov tiež bude na faktúre uviesť, či je vaše odberné miesto zaradené v správnej distribučnej tarife, a ak nie, uviesť postup ako sa môžete preradiť. Aj toto nové pravidlo môže niektorým domácnostiam priniesť finančnú úsporu, pretože nesprávne zvolená distribučná tarifa často znamená, že zbytočne ročne platia viac aj o desiatky eur.

Že neviete, či a dokedy ste svojou zmluvou o dodávke elektriny alebo plynu viazaní, a kedy si môžete slobodne a bez sankcií vybrať nového dodávateľa? Aj tento údaj by ste od januára 2025 mali nájsť priamo vo svojej vyúčtovacej faktúre.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad