fbpx

Slovenská banková asociácia po diskusii s Ministerstvom financií SR vydala v januári 2021 memorandum, v ktorom vyhlásila, že banky umožnia spotrebiteľom odložiť si splátky úveru podľa zákona lex korona až do konca marca 2021, bez negatívneho zápisu v registri úverov. Pravidlá pre odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19, ktoré boli prijaté zákonom ešte v apríli 2020, pokračujú a banky 21. januára vyhlásili, že spotrebiteľom do konca marca 2021 nebudú kvôli odkladu splátok do registra zapisovať negatívne záznamy.

Ak o odklade splátok uvažujete, prečítajte si niekoľko rád, ktoré vám celý proces uľahčia.

Ide o mimolegislatívne moratórium, ktoré reaguje na usmernenie Európskeho bankového orgánu a by sa ním mali riadiť.  Ak však zistíte, že napriek tomu máte negatívny zápis v registri, kontaktujte nás. Z tlačovej správy Národnej banky Slovenska … vyplýva, že takéto prípady sa v praxi objavujú (nielen na Slovensku). Problémy spotrebiteľov v súvislosti s odkladom splátok monitorujeme a pre úplnosť pripájame aktuálne znenie Zákona – lex korona – č. 67/2020, ktorý stále upravuje, že zlyhanie sa neprejaví na bonite klientov v prípade odkladov splátok, o ktoré boli požiadané do konca roka 2020:
§ 30e
Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch
Splátka úveru odložená podľa § 30b sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch (lex corona) nepovažuje za omeškanú. Ustanovenie prvej vety sa použije, ak sa odklad splátok povolil pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020.

 

O odklad žiadajte, len ak je to naozaj nevyhnutné, a len na toľko mesiacov, koľko naozaj potrebujete (3 – 9 mesiacov)

Odklad splátok vždy znamená navýšenie celkovej sumy, o ktorú úver preplatíte, preto túto možnosť využite, len ak úver nedokážete splácať ani po znížení svojich výdavkov a využití úspor.

Ak ste si možnosť odkladu vyčerpali v roku 2020, nevzniká vám nová možnosť požiadať zo zákona o odklad v roku 2021, ani pri úveroch na bývanie, ani pri spotrebiteľských úveroch.

O odklad splátok toho istého úveru v rámci pravidiel LEX Korona môžete v banke požiadať len raz. Ku dňu podania žiadosti nesmiete mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní, ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu.

O odklad splátky musíte požiadať písomne, je to bez poplatku a banky ponúkajú možnosť spraviť tak online na ich webových stránkach.

Odklad splátok neznamená ich odpustenie, úver sa počas odkladu ďalej úročí a odložené splátky budete musieť zaplatiť.

Odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie úveru, budete ich platiť tak, ako doteraz.

Konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu, na ktorú ste si splátky odložili.

Ak už vám odklad splátok banka schválila, je možné úver, alebo jeho časť, začať splácať, alebo predčasne splatiť, na podnet dlžníka kedykoľvek (požiadať banku).

Predĺžiť, zmeniť odklad splátok nie je možné. Napríklad, ak ste požiadali o odklad splátok na 3 mesiace, nie je možné túto dobu predĺžiť na 9 mesiacov.

Ak ste zákonný odklad splátok vyčerpali, no aktuálna finančná situácia vám naďalej nedovoľuje úver splácať v pôvodne dohodnutých splátkach, choďte sa opätovne dohodnúť do banky. Banka vašu žiadosť a situáciu posúdi a bude sa snažiť hľadať pre vás individuálne riešenie. Banky majú svoje vnútorné pravidlá na odklady splátok aj mimo rámcov zákona. Je aj v záujme banky, aby ste úver splatili riadne, aj keď neskôr alebo v nižších splátkach.

Rovnaké podmienky platia aj pre spotrebiteľské úvery od nebankových veriteľov.

Môžete požiadať o odklad splátok na tri mesiace a jedenkrát ho predĺžiť o ďalšie tri mesiace, teda celkovo si splátky posunúť o 6 mesiacov.

Preverte si svoju bonitu v pohodlí a súkromí domova s našou online kalkulačkou tu https://kalkulacky.sospotrebitelov.sk/financie/.

Tlačové správy MFSR a NBS

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad