fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad sa dnes pridala k európskej sťažnosti na WhatsApp. Medzinárodnú akciu koordinuje Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a zapojilo sa do nej sedem1 jej členov, ktoré dnes podali sťažnosť Európskej komisii a európskej sieti spotrebiteľských autorít na spoločnosť WhatsApp za viacnásobné porušenie európskych spotrebiteľských práv. Už niekoľko mesiacov WhatsApp neprimerane tlačí na svojich užívateľov, aby akceptovali ich nové podmienky používania a ochrany súkromia. Tieto podmienky však nie sú transparentné, ani dostatočne zrozumiteľné, najmä čo sa týka prenosu osobných údajov spoločnosti Facebook a tretím subjektom.

Hlavným dôvodom sťažnosti sú vytrvalé, opakujúce sa a dotieravé notifikácie, ktoré užívateľov nútia akceptovať WhatsApp aktualizácie podmienok používania. Ich obsah, charakter, načasovanie a neustále opakovanie vyvíja na spotrebiteľov neprimeraný tlak a obmedzuje ich slobodu výberu, čo je porušením európskej smernice o nekalých obchodných praktikách i slovenského zákona na ochranu práv spotrebiteľov.

Sťažnosť navyše zdôrazňuje nejasnosť nových podmienok a skutočnosť, že WhatsApp nedokázal jasným a zrozumiteľným jazykom vysvetliť obsah týchto zmien.2 Pre spotrebiteľov je tak prakticky nemožné pochopiť, ako zmena WhatsApp podmienok ovplyvní ich ochranu súkromia, najmä vo vzťahu k prenosu ich osobných údajov ďalej, spoločnosti Facebook a tretím stranám. Táto nejednoznačnosť je porušením spotrebiteľskej legislatívy EÚ, ktorá spoločnostiam ako WhatsApp ukladá povinnosť používať jasné a transparentné zmluvné podmienky a komerčné oznámenia. Podmienky používania a Zásady osobných údajov, ktorých sa zmeny týkajú, a s ktorými musia súhlasiť aj všetci noví používatelia, sú dostupné len v anglickom jazyku.

WhatsApp navyše užívateľov tlačí akceptovať jeho podmienky ochrany súkromia a osobných údajov napriek tomu, že ich v súčasnosti už preverujú európske orgány na ochranu súkromia pre porušenie európskej legislatívy na ochranu osobných údajov.3 Sťažnosť BEUC vo veci spotrebiteľských práv je samostatnou iniciatívou, no aj spotrebiteľské združenia vyzývajú národné inštitúcie na ochranu osobných údajov, aby svoje prešetrovanie urýchlili. Naliehavo žiadajú európsku sieť autorít na ochranu osobných údajov a sieť orgánov na ochranu osobných údajov, aby pri riešení uvedených problémov spolupracovali.

 

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens uviedla: “WhatsApp svojich užívateľov celé mesiace bombarduje agresívnymi a neodbytnými pop-up odkazmi, aby akceptovali jeho nové podmienky používania a ochrany osobných údajov. Používateľom tvrdia, že nebudú mať prístup k aplikácii, ak s novými podmienkami nebudú súhlasiť. No spotrebitelia nevedia, čo vlastne akceptujú. WhatsApp na tieto otázky odpovedá nejednoznačne a spotrebitelia čelia široko nastavenému spracovaniu osobných údajov bez ich platného súhlasu. Preto vyzývame všetky zodpovedné autority, aby proti WhatsApp konali rýchlo a zabezpečili tak ochranu spotrebiteľských práv čo najskôr.”

Kontext:
Už niekoľko mesiacov WhatsApp tlačí spotrebiteľov, aby prijali nové podmienky používania a ochrany osobných údajov. Spotrebiteľov bombarduje neodbytnými oznámeniami (notifikáciami) akceptovať nové podmienky, pod dojmom, že aplikácia stratí niektoré funkcionality, ak ich neprijmú. Podrobnú analýzu BEUC, prečo sú praktiky WhatsUp problematické pre spotrebiteľov nájdete v správe s názvom WhatsUpWithWhatsapp_report, ktorá bola priložená i k oficiálnej sťažnosti Európskej komisii.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad