Predplatiteľské pasce : Cena musí byť zreteľne rozpoznateľná – spoločnosť Paid Content

Krajinský súd Landshut – rozsudok z 16.08.2011 (54 O 1465/11) Spoločnosť Paid Content poskytuje na internete služby centrály pre spolucestovanie autom (Mitfahrgelegenheiten, carpooling) bez toho, aby jasne uvádzala  cenu svojej služby. Takéto služby sú na internete spravidla poskytované zadarmo. Kto sa oproti tomu prihlási na stránke , uzavrie tým súčasne dvojročnú zmluvu za cenu 96 Euro ročne. Na úvodnej stránke nebolo [...]

Prečo sú generiká lacnejšie?

Na rozdiel od klinických skúšok originálnych liekov, do ktorých sa v priemere zapojí 4-tisíc pacientov, sa generiká skúšajú obvykle len u 18 až 36 zdravých jedincoch. Zistené hodnoty pre generický prípravok sa musia pohybovať s 90-percentnou spoľahlivosťou v rozmedzí 80 až 125 percent hodnôt pre originálny prípravok. Ak je pacient zvyknutý užívať originálny prípravok, nemusí mu prechod na generickú kópiu vyhovovať. (viac…)

Predbežné opatrenie týkajúce sa pohľadávok internetovej stránky www.basne-portal.sk

Od tisícov spotrebiteľov sa vymáhajú pohľadávky vzniknuté z internetovej stránky www.basne-portal.sk (tzv. 60 eurové faktúry). Prevádzkovateľovi spotrebitelia vytýkajú klamlivé nekalé obchodné praktiky – najmä neinformovanie o cene služby. Ak sa vezme do úvahy vysoký záujem Európskej únie na ochrane spotrebiteľov vyjadrený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (čl. 169) pretavený aj do Charty základných práv Európskej únie (čl. 38), nemali [...]

Neviete, čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Ak si nie ste istí či máte v stredisku cenných papierov  v rámci kupónovej privatizácie vedený účet, ktorý sa bude čoskoro spoplatňovať, pomôže vám nasledujúci link, kde napíšete svoje rodné číslo. Ak tam vedení ste, bezodkladne sa objednajte na poštu, kde vám účet pomôžu zrušiť alebo poradia, čo ďalej. Odporúčame preveriť aj zosnulých rodičov cez zadanie ich rodného čísla, aby ste nemuseli [...]

Spotrebitelia registrovaní na stránkach spoločnosti Online Investment Group POZOR!

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vyzýva občanov ktorí boli činnosťou obchodnej spoločnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD., alebo v tejto súvislosti s inou obchodnou spoločnosťou nútení k úhrade akýchkoľvek fiktívnych súm, aby vymáhané čiastky neuhrádzali, ale túto skutočnosť oznámili na ktorejkoľvek prokuratúre v Slovenskej republike, alebo na polícii a to osobne, alebo písomne, s doložením výziev na úhradu resp. aj upomienok zaslaných obchodnou [...]

Rezort hospodárstva podporuje aktivity na posilnenie ochrany spotrebiteľov z hľadiska kvality potravinárskych komodít

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kristián Takáč sa zúčastnil stretnutia so zástupcami zahraničných obchodných reťazcov, ktoré iniciovalo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom posilniť ochranu slovenských spotrebiteľov z hľadiska bezpečnosti a kvality predávaných potravinárskych výrobkov. (viac…)

Obchodné reťazce na Slovákoch šetria

Potraviny, ktoré obchodné reťazce predávajú Slovákom, sú menej kvalitné než tie v Rakúsku. Potvrdil to prieskum HN, ktorý sa opieral o nákupy lacných produktov v bratislavskej i rakúskej Bille a Lidli. Zistili sme, že väčšina výrobkov spoza hraníc má kvalitnejšie zloženie. Napríklad pri mäsových výrobkoch sú rozdiely zarážajúce. A to najmä v Bille. Reťazce slová o slovenskom „druhoradom trhu“ odmietajú, [...]

Vyriešte svoj spor mimosúdnou cestou

„V každom prípade sa snažíme sporiace sa strany doviesť k mimosúdnej dohode, nájsť riešenie akceptovateľné pre obe strany. Pri poradenstve sa opierame o platnú legislatívu, snažíme sa nielen spotrebiteľov, ale i predajcov v oblasti spotrebiteľského práva vzdelávať, aby sporom vedeli predchádzať. Pri hľadaní kompromisu je dôležité mať na pamäti, že dohoda je o dvoch stranách. Obom stranám mimosúdne riešenie šetrí, v porovnaní so súdmi, čas [...]

S.O.S.

Občianske združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad združuje občanov, záujmom ktorých je ochrana spotrebiteľských práv. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby. Združenie má pôsobnosť na území Slovenskej republiky a Európskej únie. (viac…)