Zapojte sa do verejnej konzultácie

Zapojte sa do verejnej konzultácie

Verejná konzultácia EÚ sa zameriava na  preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o presadzovanie práv spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni v rámci jednotného trhu (napr. ministerstvám členských štátov zodpovedným za spotrebiteľskú politiku, pracovníkom orgánov presadzovania práva, príslušným orgánom, regulátorom trhu, spotrebiteľom a spotrebiteľským organizáciám, podnikom a podnikovým združeniam, medzinárodným organizáciám presadzovania práva, akademickej obci).

Do 31. januára tu prostredníctvom jednoduchého dotazníka na http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/consumer_protection_cooperation_regulation_201310_sk.htm  môžete napísať všetky svoje kritické postrehy a podnety.

 

Zdieľaj tento článok