fbpx

(26. marec 2019) Európsky parlament dnes odhlasoval možnosť pre občanov všetkých členských krajín EÚ podať žalobu na súd a domáhať sa kompenzácie ako skupina poškodených. V súčasnosti je obdobný funkčný a zároveň efektívny nástroj k dispozícii len v niekoľkých krajinách EÚ. Vo väčšine štátov systém kolektívnych žalôb riadne nefunguje alebo vôbec neexistuje, čím spotrebitelia nemajú nevyhnutný prístupu k spravodlivosti.

Hlasovanie poslancov EP je veľkým krokom vpred na ceste v sprístupnení spravodlivosti všetkým spotrebiteľom v EÚ. Emisný škandál Volkswagenu je bolestivou pripomienkou reality súčasnosti. Hoci došlo k poškodeniu práv 8 miliónov majiteľov áut, koncern sa im obrátil chrbtom a odmietol ich odškodniť. To je neakceptovateľné a aj vďaka nedávnemu hlasovaniu sme na dobrej ceste to v EÚ zmeniť.

Na ťahu sú teraz jednotlivé členské štáty a ich zákonodarcovia. Je na nich, aby tejto problematike pripísali dôležitosť, ktorú si zaslúži a nedali sa zmiasť protichodnými názormi zástancov dotknutých biznisových skupín. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby kolektívne zastupovanie práv spotrebiteľov nezaťažili zbytočnými reštrikciami, ktoré spotrebiteľom skomplikujú prístup k využitiu týchto nástrojov.

Cieľom odhlasovanej právnej úpravy je v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ umožniť spotrebiteľom podať žalobu na súd ako skupine v prípadoch, kedy priamo utrpeli škodu alebo boli obchodníkom uvedení do omylu. V niektorých členských štátoch už dnes fungujú aj ambicióznejšie vnútroštátne postupy a návrh EÚ, ktorý je teraz na stole, by ich v žiadnom prípade nemal nútiť meniť k horšiemu. Súčasťou tejto úpravy je i možnosť, aby súdne konanie vo veci vydania súdneho príkazu pre obchodníka zdržať sa nelegálnych praktík prebiehalo súbežne s konaním na vymoženie odškodnenia pre spotrebiteľov. V opačnom prípade, keďže súdny proces trvá spravidla veľmi dlho, v konečnom dôsledku samotným spotrebiteľom vôbec nepomáha. Škandál Dieselgate  bolestne pripomína, že pre väčšinu spotrebiteľov je stále nemožné domôcť sa odškodnenia v prípadoch, keď boli podvedení či zavedení, a sú to paradoxne práve oni – obete, kto platí za pochybenie protistrany. Aj v prípade množstva ďalších masových škandálov týkajúcich sa poškodenia práv veľkého počtu spotrebiteľov ako napríklad chybné zdravotnícke pomôcky, zavádzajúce predajné praktiky, vybuchujúce výrobky či rušenie letov ostávajú spotrebiteľom, hoci utrpeli škody, len oči pre plač.

Tento návrh predstavuje pre spotrebiteľov žijúcich v EÚ obrovský prelom. Mnohé štúdie a prieskumy ukazujú, že spotrebitelia neuplatňujú svoje práva na súde individuálne, pretože to považujú za príliš riskantné a časovo náročné. Z toho vyplýva, že spotrebitelia majú síce práva na papieri, ale väčšina obyvateľov členských krajín EÚ nemá reálny prístup k spravodlivosti, s výnimkou niekoľkých krajín, kde efektívny právny systém kolektívnej kompenzácie už existuje.

Skupinové (kolektívne) akcie a nástroje naliehavo potrebujeme, ak chceme naozaj zabezpečiť férové fungovanie spoločenstva,  posilniť dôveru spotrebiteľov v jednotný európsky trh a zabezpečiť rovnosť prístupu občanov k spravodlivosti v rámci celej EÚ. 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad