fbpx

#KORONAVÍRUS | Pandémia je aj testom nášho správania

#KORONAVÍRUS | Pandémia je aj testom nášho správania

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) sa dlhodobo venuje ochrane práv spotrebiteľov a ochrana ich osobných údajov a slobôd je jednou z našich priorít. Preto s veľkým záujmom sledujeme súčasný vývoj plánovaných opatrení na Slovensku, ktoré sa týkajú sprístupnenia lokalizačných dát ľudí nakazených koronavírusom Úradu verejného zdravotníctva SR zo strany mobilných operátorov.


Uvedomujeme si, že ide o mimoriadnu situáciu, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia, no, prosím, robme to citlivo, aby sme nevytvorili nebezpečné precedensy, zneužiteľné v budúcnosti. Na margo verejnej diskusie, dovoľte zopár našich postrehov.

Je kľúčové nestavať ľudí do pozície, aby si vybrali medzi ochranou svojho súkromia a ochranou zdravia. Môžu a majú mať možnosť si užívať oboje. Môžeme sa rozhodnúť ochrániť naše zdravie a zastaviť korona pandémiu nie prostredníctvom zavádzania totalitných režimov dohľadu, no radšej cez posilnenie našich občanov.

V posledných týždňoch sme úspešné snahy potlačiť korona epidémiu videli v Južnej Kórei, na Taiwane a v Singapure. Áno, tieto krajiny použili „tracking“ aplikácie v mobiloch svojich občanov, no oveľa viac stavili na rozsiahle testovanie, čestné ohlasovanie potenciálne nakazených a vôľu spolupracovať na strane dobre informovanej verejnosti. Centralizovaný monitoring a tvrdé postihy neposlušných nie sú jediným spôsobom ako primäť ľudí, aby dodržiavali pre nich osožné pravidlá. Keď ľuďom povieme vedecké fakty, a keď dôverujú svojim autoritám (vláda, parlament, ministerstvá, kontrolné orgány…), ktoré im tieto fakty hovoria, urobia obyvatelia správnu vec aj bez Big Brother dohľadu za ich plecom. Samo-motivovaná a dobre informovaná populácia je omnoho mocnejšia a efektívnejšia ako kontrolovaná masa ľudí.

Napríklad umývanie rúk dnes považujeme za samozrejmosť, no zaviedli ho až v 19. storočí, keď vedci zistili jeho dôležitosť. Dovtedy ho nepoužívali ani sestry a lekári medzi operačnými zákrokmi, dnes si ruky denne umývajú milióny ľudí, no nie preto, že majú strach pred porušením nejakých predpisov, ale jednoducho preto, že vedia, že mydlo a voda ich zbavia vírusov a baktérií.

No dosiahnuť takýto stupeň dodržiavania pravidiel a spolupráce si vyžaduje dôveru. Ľudia musia dôverovať vede, veriť svojim verejným autoritám a veriť médiám. V posledných rokoch najmä nezodpovední politici oslabujú dôveru ľudí vo vedcov, autority i médiá. A teraz sú tí istí politici v pokušení nastúpiť na cestu autoritárstva, argumentujúc, že nemôžeme veriť verejnosti, že sa zachová správne. Dôveru, ktorá bola cielene erodovaná celé roky, nemožno obnoviť za noc. No dnes nežijeme normálne časy a v čase krízy sa rýchlo mení aj myslenie jednotlivcov. So svojimi súrodencami sa tiež môžete roky horko hádať, no vo chvíli núdze zrazu objavíte skrytý zdroj dôvery a spojenectva, a ponáhľate sa jeden druhému pomôcť.

Namiesto budovania systému dohľadu teda nie je neskoro znovu začať cielene budovať najmä dôveru ľudí vo vedu, autority a médiá. Určite treba využiť ponuku nových technológií, no tieto nástroje by mali slúžiť predovšetkým na posilnenie obyvateľov. Môžem súhlasiť s monitorovaním mojej telesnej teploty a krvného tlaku, ale musím vedieť, že tieto dáta nesmú byť a nebudú použité na vytvorenie systému všemocnej vlády. Tieto dáta by mi predovšetkým mali umožniť robiť lepšie informované personálne rozhodnutia a zaväzovať autority, že za rozhodnutia, ktoré príjmu, budú niesť aj plnú trestnoprávnu zodpovednosť. Ak budem vedieť monitorovať svoje zdravotné podmienky 24 hodín denne, dozviem sa nielen to, či a kde som sa stal potenciálnym rizikom pre ostatných, ale aj to, aké zmeny správania mi pomôžu ostať zdravý. A keď budem mať prístup a možnosť analyzovať spoľahlivé štatistiky o šírení koronavírusu, budem tiež môcť vyhodnotiť či mi vláda hovorí pravdu a či uplatňuje správne opatrenia na boj s pandémiou.

Vždy keď ľudia hovoria o dohľade, pamätajme si, že rovnaké technológie kontroly môžu byť zvyčajne použité nielen vládou na monitoring jedincov, no i naopak, jedinci môžu a musia monitorovať vládu a zodpovedné autority.

Koronavírusová pandémia je teda aj obrovským testom občianstva. V budúcich dňoch si každý z nás musí vybrať, či verí vedeckým faktom a expertom z oblasti zdravotníctva alebo nepodloženým konšpiračným teóriám a do seba zahľadeným politikom. Ak si totiž nevyberieme správne, môžeme ľahko nadobro ľahko stratiť svoje ťažko vybojované slobody, pretože nám niekto tvrdil, že je to jediná cesta ako zabezpečiť svoje zdravie.

K sprístupneniu lokalizačných dát mobilnými operátormi niekoľko odporúčaní:

V súvislosti s dnešným schvaľovaním nových opatrení by sme radi do pozornosti kompetentných dali niekoľko odporúčaní spotrebiteľských organizácií:

– najlepším riešením je požiadať mobilných operátorov, aby štátnym orgánom v mimoriadnej situácii poskytli len súhrnné štatistické údaje, a neumožnili týmto štátnym orgánom získať prístup k individuálne identifikovateľným lokalizačným údajom mobilných telefónov

– je potrebné zabezpečiť, aby štátne orgány za týchto mimoriadnych okolností videli len štatistické údaje o počte ľudí nachádzajúcich sa vo vybranej lokalite, ako napríklad vlak či park, ako to robia v Nórsku či Rakúsku

– na druhej strane, ak úrady získajú prístup k našim nespracovaným surovým identifikačným údajom, možno to považovať za nežiadúci dohľad a vystavujeme sa veľkému riziku, pretože štátne autority (na Slovensku zvlášť) zväčša nemajú skúsenosti s uchovávaním vysoko citlivých údajov ako napríklad telekomunikační operátori a pravdepodobne to tiež bude veľmi drahé, pretože telekomunikačné spoločnosti môžu poskytovať štatistické údaje zadarmo a rýchlejšie

– je dôležité považovať za kľúčové, zabezpečiť a následne kontrolovať, aby tieto núdzové opatrenia boli len dočasné, a že všetky takto získané osobné údaje (vrátane geolokácie) budú vymazané HNEĎ ako táto situácia pominie

– systém kontroly by mal fungovať na báze dobrovoľnosti, ako je to v Českej republike, kde ľuďom cez call centrum telefonicky oznámia, že sú infikovaní a opýtajú sa spotrebiteľa či súhlasí s poskytnutím údajov o svojej polohe za posledných 21 dní konkrétnemu štátnemu úradu

– španielska autorita na ochranu osobných údajov upozorňuje aj na tzv. phishing – druh správ, kde modus operandi je vždy veľmi podobný: kyberzločinci sa vydávajú za legitímne organizácie poskytujúce informácie o COVID-19, ako napríklad ministerstvo zdravotníctva, samospráva či iná renomovaná organizácia, predstierajúc, že poskytujú bezplatnú pomoc a poradenstvo. Alebo sa dokonca tvária, že sú spoločnosťou, pre ktorú pracujete. Ľudí kontaktujú prostredníctvom správ cez WhatsApp alebo iné siete, a tiež prostredníctvom e-mailov. Vo väčšine prípadov vás požiadajú o okamžité otvorenie súboru alebo kliknutie na internetový odkaz, s cieľom získať vaše osobné údaje.

Prostredníctvom Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC sme v kontakte so spotrebiteľskými organizáciami z celej EÚ, ktoré disponujú odborným know-how k danej problematike.

 

 

Zdieľaj tento článok