fbpx

Výsledky prieskumu Laboratória spotrebiteľských štúdií SPU v Nitre potvrdili zistenia podobných prieskumov realizovaných v iných krajinách EÚ. Označovanie potravín na prednej strane obalu systémom Nutri-Score motivuje aj slovenských spotrebiteľov vyberať si viac produkty, ktoré spĺňajú kritériá vyváženej stravy. Až tretina respondentov zmenila svoje nákupné rozhodnutie v prospech výživovo kvalitnejšej potraviny, ak na obale bolo uvedené hodnotenie Nutri-Score.

Do odbornej diskusie sa počas konferencie na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v septembri tohto roku zapojili slovenskí odborníci na výživu, lekári, akademici, výrobcovia potravín aj zástupcovia štátnych inštitúcií. Laboratórium spotrebiteľských štúdií SPU odprezentovalo výsledky spotrebiteľského prieskumu o vplyve nutričného označovania na spotrebiteľské správanie pri výbere potravín.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že taliansky systém Nutrinform respondentov miatol, bol nezrozumiteľný a nepredstavuje jednoznačný stimul pre výber nutrične hodnotnejšej potraviny.

„Nutričné označenie produktov pomáha lepšej orientácii spotrebiteľa, a práve systém Nutri-Score sa ukazuje v porovnaní s inými systémami ako jednoznačne najzrozumiteľnejší. Zavedenie systému Nutri-Score v jednotlivých členských krajinách EÚ podporujú aj naši kolegovia zo zahraničných spotrebiteľských organizácií, združení v Európskej spotrebiteľskej organizácii BEUC. “ dopĺňa Ing. Soňa Ďurčová zo združenia Spoločnosti ochrany spotrebiteľov, ktoré je tiež členom Pro Nutri-Score Aliancie, Slovensko. „Z pohľadu spotrebiteľov je prehľadné a zrozumiteľné označenie na obale produktu prioritou.“

Lepšia orientácia pre spotrebiteľa

Nutričné označovanie potravín na prednej strane obalu má významne pomôcť v orientácii spotrebiteľa pri výbere nutrične vyvážených potravín. Preto sa vyše 400 vedcov a viac ako 30 odborných asociácii z Európy podpísalo pod štúdiu na podporu zavedenie prehľadného a spotrebiteľsky zrozumiteľného označenia Nutri-Score.

Európska komisia (ES) v máji 2020 oznámila, že chce do konca roka 2022 prijať jednotný systém nutričného označovania potravín na prednej strane obalu (Front of Pack Labeling – FOPL), ktorý je súčasťou stratégie Z farmy na stôl. Zlepšenie označovania potravín je súčasťou programov EÚ i odporúčaní európskej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe). Ich cieľom je prispieť k znižovaniu rizika epidémie obezity a jej dopadov na zdravie obyvateľov.

Uznávaný vedecký časopis International Journal for Vitamin and Nutrition Research priniesol v septembri 2021 prehľadovú štúdiu The Nutri-Score Nutrition Label, ktorú podporilo 417 európskych akademikov a viac ako 30 odborných európskych asociácií z oblasti výživy, verejného zdravia, onkológie, pediatrie, kardiológie. Štúdia podporuje systém nutričného označovania potravín na prednej strane obalu formou Nutri-Score. Aj ďalšie medzinárodné vedecké štúdie potvrdzujú, že spotrebitelia vnímajú Nutri-Score ako najlepšie zrozumiteľnú pomôcku pre výber nutrične vyváženejších potravín (originál štúdie v anglickom jazyku tu).

Viacerí poprední slovenskí odborníci sa pridali k signatárom Výzvy za zavedenie Nutri-Score v Európe. Sú medzi nimi zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Slovenská obezitologická spoločnosť a Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, ktoré sú zároveň členmi neformálneho združenia Pro Nutri-Score Aliancia (zoznam signatárov výzvy).

Štúdia zdôrazňuje, že  rozhodnutia týkajúce sa oblasti verejného zdravia sa musia opierať o vedecké fakty a odborné argumenty. Rozhodnutia o nutričnom označovaní potravín majú vychádzať z výživových odporúčaní a spĺňať aj dve hlavné požiadavky spotrebiteľskej verejnosti, ktorými sú prehľadnosť a zrozumiteľnosť.

Doplňujúce informácie

Program Nutri-Score bol vyvinutý s cieľom poskytnúť transparentné informácie o výživovej hodnote výrobkov a pomôcť spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe zjednodušených informácií.

Logo Nutri-Score na prednej strane obalu poskytuje spotrebiteľovi pri nákupe čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej kvalite výrobku. Spotrebiteľ môže výživovú hodnotu jednotlivých výrobkov ľahko porovnať a siahnuť po potravine, ktorá prispieva k zdravšiemu životnému štýlu.

Nutričné označenie potravín Nutri-Score v roku 2005 vyvinul výskumno-vedecký tím z britskej Oxfordskej univerzity pod vedením prof. Mike Raynera. Jeho základom je rovnica, tzv. Raynerove skóre – ktorá zohľadňuje cenné zložky, i ingrediencie, ktoré by mali byť v strave obmedzené. Body sa prideľujú na základe obsahu jednotlivých zložiek v 100 g produktu alebo 100 ml nápoja. Od bodov pridelených za energiu, nasýtené tuky a soľ sa odpočítajú body za bielkoviny, vlákninu a ďalšie výživné látky, ktoré tvoria výživovú hodnotu produktu. Kombinované skóre umožňuje zaradenie potraviny do jednej z piatich hodnotových tried: A až E.

V Európskej únii povinne odporúčajú využitie Nutri-Score na obaloch potravín vlády vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a mimo EÚ aj vláda vo Švajčiarsku. S dobrovoľným označovaním Nutri-Score sa môžu spotrebitelia už dnes stretnúť napr. v Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, ale už aj Slovensku.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad