fbpx

Spotrebiteľské poradenské centrá Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) budú vďaka finančnej podpore Ministerstva hospodárstva SR vo výške 25 000 eur aj v roku 2019 (od 1.4.2019 do 31.12. 2019) k dispozícii spotrebiteľom v Prešovskom, Košickom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Projekt s názvom Spotrebiteľské poradenské centrum pre Prešovský, Košický, Trnavský a Bratislavský kraj 2019obsahovo, ideovo, personálne, odborne a logicky nadväzuje na rovnaké projekty realizované v prechádzajúcich rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Nosnou aktivitou projektu je prevádzka štyroch spotrebiteľských centier v Poprade pre Prešovský kraj, v Košiciach pre Košický kraj, v Trnave pre Trnavský kraj a v Bratislave pre kraj Bratislavský.

Kontaktné osoby spotrebiteľom poradenstvo poskytujú v určených hodinách – prevádzkové hodiny, adresy a kontakt nájdete aj na https://www.sospotrebitelov.sk/kontakt/. Bezplatné poradenstvo poskytujú osobne, mailom i telefonicky (info@sospotrebitelov.sk, 052/286 13 00, 0944 533 011).

  • Prešovský kraj – spotrebiteľské poradenské centrum lokalizované  v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad – kontaktná osoba Ing. Michal Fáber
  • Košický kraj – spotrebiteľské centrum lokalizované v Košiciach, budova Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice, trakt E, miestnosť č. 82a – kontaktná osoba JUDr. Renáta Dolanská
  • Trnavský kraj – spotrebiteľské poradenské centrum/kontaktné miesto lokalizované v budove Mestského úradu Trnava, FCM mediačná kancelária, Trhová 2, 917 01 Trnava, číslo dverí 210, II. poschodie, bezbariérový prístup – kontaktná osoba Mgr. Pavol Kocian
  • Bratislavský kraj – spotrebiteľské poradenské centrum/kontaktné miesto lokalizované  v Bratislave, Mediačná kancelária S. Ďurčovej, Grősslingova 4, 811 09 Bratislava, č. kancelárie 600, 24-hodinová recepcia, výťah – kontaktná osoba Ing. Soňa Ďurčová

Tieto poradne môžu spotrebitelia kontaktovať so svojim spotrebiteľským problémom (všetky oblasti ochrany spotrebiteľa) v určených a po dohode s kontaktnými osobami aj mimo určených hodín. Poradca odpovedá na otázky spotrebiteľov a v prípade mimosúdneho riešenia, po podpise plnej moci zo strany spotrebiteľa, ho aktívne zastupuje. Všetky kontaktné osoby poskytujú  poradenstvo osobne, mailom i telefonicky.

V poradniach S.O.S. v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave bolo v roku 2018 – za obdobie 9 kalendárnych mesiacov – prijatých spolu 414 podnetov a v prospech spotrebiteľov sa nám podarilo získať spolu rôznymi formami ako je napríklad vrátenie kúpnej ceny, výmena tovaru, zľava z ceny či iné finančné i nefinančné benefity spolu už 87 956 eur.  

Problémy spotrebiteľov sa v roku 2018 najčastejšie týkali finančných služieb – bankových a nebankových úverov či poistenia. Druhú veľkú skupinu podnetov tvoria reklamácie obuvi. Nasleduje elektronika, najmä reklamácie mobilných telefónov a počítačov, problematické zmluvy o dodávke elektriny a plynu, predaj mimo prevádzkových priestorov, stavebné a remeselné práce, zmluvy o dielo, reklamácie nábytku, zájazdov a cestovných služieb. Rastie aj počet reklamácií motorových vozidiel.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad