Bezplatné poradenstvo spotrebiteľom

Bezplatné poradenstvo spotrebiteľom

Spotrebiteľské poradenské centrá Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) budú vďaka finančnej podpore Ministerstva hospodárstva SR vo výške 25 000 eur aj v roku 2019 (od 1.4.2019 do 31.12. 2019) k dispozícii spotrebiteľom v Prešovskom, Košickom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Projekt s názvom Spotrebiteľské poradenské centrum pre Prešovský, Košický, Trnavský a Bratislavský kraj 2019obsahovo, ideovo, personálne, odborne a logicky nadväzuje na rovnaké projekty realizované v prechádzajúcich rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Nosnou aktivitou projektu je prevádzka štyroch spotrebiteľských centier v Poprade pre Prešovský kraj, v Košiciach pre Košický kraj, v Trnave pre Trnavský kraj a v Bratislave pre kraj Bratislavský.

Kontaktné osoby spotrebiteľom poradenstvo poskytujú v určených hodinách – prevádzkové hodiny, adresy a kontakt nájdete aj na https://www.sospotrebitelov.sk/kontakt/. Bezplatné poradenstvo poskytujú osobne, mailom i telefonicky (info@sospotrebitelov.sk, 052/286 13 00, 0944 533 011).

  • Prešovský kraj – spotrebiteľské poradenské centrum lokalizované  v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad – kontaktná osoba Ing. Michal Fáber
  • Košický kraj – spotrebiteľské centrum lokalizované v Košiciach, budova Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice, trakt E, miestnosť č. 82a – kontaktná osoba JUDr. Renáta Dolanská
  • Trnavský kraj – spotrebiteľské poradenské centrum/kontaktné miesto lokalizované v budove Mestského úradu Trnava, FCM mediačná kancelária, Trhová 2, 917 01 Trnava, číslo dverí 210, II. poschodie, bezbariérový prístup – kontaktná osoba Mgr. Pavol Kocian
  • Bratislavský kraj – spotrebiteľské poradenské centrum/kontaktné miesto lokalizované  v Bratislave, Mediačná kancelária S. Ďurčovej, Grősslingova 4, 811 09 Bratislava, č. kancelárie 600, 24-hodinová recepcia, výťah – kontaktná osoba Ing. Soňa Ďurčová

Tieto poradne môžu spotrebitelia kontaktovať so svojim spotrebiteľským problémom (všetky oblasti ochrany spotrebiteľa) v určených a po dohode s kontaktnými osobami aj mimo určených hodín. Poradca odpovedá na otázky spotrebiteľov a v prípade mimosúdneho riešenia, po podpise plnej moci zo strany spotrebiteľa, ho aktívne zastupuje. Všetky kontaktné osoby poskytujú  poradenstvo osobne, mailom i telefonicky.

V poradniach S.O.S. v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave bolo v roku 2018 – za obdobie 9 kalendárnych mesiacov – prijatých spolu 414 podnetov a v prospech spotrebiteľov sa nám podarilo získať spolu rôznymi formami ako je napríklad vrátenie kúpnej ceny, výmena tovaru, zľava z ceny či iné finančné i nefinančné benefity spolu už 87 956 eur.  

Problémy spotrebiteľov sa v roku 2018 najčastejšie týkali finančných služieb – bankových a nebankových úverov či poistenia. Druhú veľkú skupinu podnetov tvoria reklamácie obuvi. Nasleduje elektronika, najmä reklamácie mobilných telefónov a počítačov, problematické zmluvy o dodávke elektriny a plynu, predaj mimo prevádzkových priestorov, stavebné a remeselné práce, zmluvy o dielo, reklamácie nábytku, zájazdov a cestovných služieb. Rastie aj počet reklamácií motorových vozidiel.

Zdieľaj tento článok