STOP legálnej úžere

STOP legálnej úžere

Pohotovosť s.r.o., Platiť sa oplatí s.r.o. a ani žiadne iné firmy Vám nemôžu vydražiť byt/dom, alebo iný nehnuteľný majetok !!!Spoločnosť Pohotovosť s.r.o. sa začala vyhrážať spotrebiteľom, že v prípade, ak nebudú platiť jej pohľadávky, začne vykonávať záložné právo a predá im nehnuteľnosti. Ide často o prípady, keď boli nezákonné exekúcie spoločnosti Pohotovosť s.r.o. zastavené súdmi.Okresný súd Banská Bystrica a Krajský súd v Banskej Bystrici vydali súdny zákaz pre spoločnosť Pohotovosť s.r.o., aby sa zdržala výkonu záložného práva zo záložných zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou Pohotovosť s.r.o. spotrebiteľmi. Napriek tomu táto porušuje zákon a vyvíja voči spotrebiteľom nátlak.  Spoločnosť Pohotovosť s.r.o. po vydaní súdneho zákazu začala svoje pohľadávky postupovať na spoločnosť Platiť sa oplatí s.r.o., ktorá sa formou SMS a listov vyhráža spotrebiteľom, že vydraží ich byt/dom. Upozorňujeme týmto všetkých takto postihnutých, ako aj iných spotrebiteľov, ktorým sa uvedené spoločnosti vyhrážajú, že tieto spoločnosti konajú protizákonne. Účinky súdneho zákazu vykonávať záložné právo a predávať nehnuteľnosti spotrebiteľom sa vzťahujú nielen na spoločnosť Pohotovosť s.r.o., ale aj na každú ďalšiu osobu, ktorá nadobudne pohľadávku od spoločnosti Pohotovosť s.r.o. proti spotrebiteľom.  Každému spotrebiteľovi, ktorý je vystavený takýmto tlakom a útokom zo strany uvedených spoločností odporúčame, aby písomne odpovedali spoločnostiam, že dražba ich majetku je pre súdny zákaz nemožná a zaslali kópie rozhodnutí Okresného súdu Banská Bystrica a Krajského súdu v Banskej Bystrici. Zároveň odporúčame spotrebiteľom, aby podali protest na prokuratúru (podľa miesta nehnuteľnosti) a žiadali zrušiť záložné právo v katastri nehnuteľnosti.

OSBB-10C-121-2011-52 – súdny zákaz Okresného súdu v Banskej Bystrici

KSBB-14Co-346-2011 – súdny zákaz Krajského súdu v Banskej Bystrici

http://oz-hoos.wix.com/hoos/aktualne

Zdieľaj tento článok