Letecké spoločnosti musia rešpektovať práva cestujúcich

Letecké spoločnosti musia rešpektovať práva cestujúcich

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC dnes spustila koordinovanú akciu proti leteckým spoločnostiam, ktoré porušujú práva cestujúcich a žiada prešetrenie ich praktík

Na základe sťažností niekoľko tisíc sklamaných klientov leteckých spoločností dnes Európska spotrebiteľská organíziácia BEUC a 11 jej členských organizácií podala sťažnosť na niekoľko známych leteckých spoločností národným orgánom, zodpovedným za ochranu práv spotrebiteľov, a Európskej komisii, vo veci porušovania práv cestujúcich a používania nekalých obchodných praktík. Žiadajú tiež hĺbkové prešetrenie najmä v posledných mesiacoch leteckými spoločnosťami bežne používaných  nekalých  obchodných praktík.

Od začiatku korona krízy niektoré najväčšie európske letecké spoločnosti až rutinne zlyhávajú v plnení si povinnosti vrátiť spotrebiteľom peniaze či poskytnúť im jasné a kompletné informácie o ich právach. Medzi letecké spoločnosti s najväčším počtom sťažností cestujúcich počas pandémie, ako ich zaznamenali spotrebiteľské organizácie, patria Aegean, Air France, EasyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal a Transavia. Hoci si uvedomujeme, že pandémia je pre turizmus a cestovný priemysel veľkou výzvou, poskytovanie nesprávnych informácií a zavádzanie spotrebiteľov o ich právach je neakceptovateľné.

Z vyššie uvedených dôvodov BEUC a jeho členovia spoločne žiadajú národné autority, aby tieto praktiky preverili a primäli letecké spoločnosti dodržiavať legislatívu EÚ platnú pre oblasť práv cestujúcich a spotrebiteľov. Tri najčastejšie sa objavujúce problémy zaznamenané v sťažnostiach spotrebiteľov pri tom sú:

1) Snaha prinútiť spotrebiteľov prijať voucher namiesto vrátenia peňazí za zrušené lety.

2) Neposkytovanie informácie o nároku na vrátenie peňazí spotrebiteľom.

3) Poskytovanie zavádzajúcich informácií spotrebiteľom o ich právach.

Uvedené praktiky sú v rozpore v platným Naradením EÚ o právach pasažierov v leteckej doprave. Podľa neho letecká spoločnosť musí spotrebiteľov v prípade zrušených letov informovať o ich právach a ponúknuť im možnosť vrátenia peňazí v prípade, že let bol zrušený z dôvodu výnimočných okolností ako napr. pandémia. Zamlčovanie či poskytnutie len čiastkovej alebo nesprávnej informácie spotrebiteľom o ich práve na vrátenie peňazí je tiež v rozpore s legislatívou EU na ochranu spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami.[1]

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens: “Od začiatku korona krízy mnohé letecké spoločnosti porušujú práva spotrebiteľov. Odmietajú ich právo na vrátenie peňazí za zrušené lety a zavádzajú ich poskytovaním neúplných a nejasných informácií. Spotrebiteľské organizácie v EÚ evidujú tisíce takýchto sťažností, a je preto najvyšší čas skvalitniť a posilniť nástroje národných orgánov na vymoženie práv spotrebiteľov leteckých spoločností, aby boli práva cestujúcich rešpektované aj v čase krízy. Obrovský nárast sťažností spotrebiteľov v rámci celej EÚ od začiatku pandémie jasne dokazuje veľký rozsah porušovania práv spotrebiteľov v tomto sektore. Preto žiadame hĺbkovú analýzu týchto praktík. Opakujúce sa problémy cestujúcich tiež zvýrazňujú urgentnú potrebu zlepšiť vymožiteľnosť práv pasažierov v leteckej doprave a ďalších zmien v biznis modeloch aeroliniek všeobecne.”

[1]  Príklady nekalých obchodných praktík, ktorým čelia spotrebitelia: 1) Nie je možné žiadať vrátenie peňazí, pretože nie je prakticky možné skontaktovať sa s oddelením služieb zákazníkom. 2) Nie je možné žiadať vrátenie peňazí, pretože štandardizovaný online formulár odkazuje na nefungujúce online prepojenia (linky). 3) Je veľmi komplikované nájsť informácie o možnosti vrátenia peňazí, no naopak vouchre sú systematicky marketované cestujúcim neustále. 4) Nedostatky v informovaní spotrebiteľov o ich práve vybrať si náhradný let v neskoršom termíne. Na túto možnosť má cestujúceho upozorniť sama letecká spoločnosť, no v praxi tak nerobia a namiesto toho nútia pasažierov, aby si let prebookovali sami.

Zdieľaj tento článok