fbpx

Hlavnou témou dnešného Svetového dňa spotrebiteľských práv je podpora spotrebiteľov pri prechode na čistú energiu. Spotrebitelia musia byť vnímaní ako kľúčoví hráči na energetickom trhu, nie len ako pasívni pozorovatelia energetickej transformácie. Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) odhaduje, že podstatné zníženie používania fosílnych palív, prechod na nízkoemisné zdroje energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti môžu prispieť k cieľu Európskej únie znížiť emisie o 55 percent do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu (nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov) do roku 2050. Táto príležitosť pre spotrebiteľov a planétu však prichádza v čase, keď náklady na potraviny a energie prudko vzrástli.

Najmä najzraniteľnejší spotrebitelia čelia mnohým výzvam, no rastie aj počet domácností, pre ktoré je prechod na zelenú energiu naopak prioritou. Podľa prieskumu spotrebiteľskej organizácie Consumers International viac ako 80 % spotrebiteľských organizácií informuje, že v dôsledku prudko stúpajúcich cien energií obmedzujeme ostatné svoje výdavky, vrátane potravín.

Lepší prístup k spoľahlivej a udržateľnej energii zohráva aj dôležitú úlohu pri predchádzaní katastrof súvisiacich s klimatickou zmenou. Existujú však prekážky, ktoré treba prekonať. A nejde len o zraniteľné skupiny, ktoré si investície nemôžu dovoliť. Spotrebitelia potrebujú cenovo dostupné a jednoduché riešenia, aby mohli ľahko zmeniť spôsob, ako cestujú, varia, kúria a napájajú svoje domovy na zelenú elektrinu.

Na Slovensku nie je prechod na obnoviteľné zdroje pre domácnosti vôbec jednoduchý. S vysokými počiatočnými investičnými nákladmi by im mali pomôcť štátne dotácie a stimuly, prístupné nielen v čase investičného rozhodnutia, ale aj počas realizácie a pri ich splácaní. Opak je však pravdou. Domácnosti čelia rýchlo sa meniacim pravidlám finančnej podpory a komplikovaným administratívnym postupom. Otázna je aj pripravenosť energetickej distribučnej siete, a nevieme, aké sieťové poplatky nás čakajú v budúcnosti.

Prechod na čistú energiu
Tohtoročný Svetový deň spotrebiteľských práv, ktorý sa oslavuje vždy 15. marca, je zameraný na prechod na čistú energiu. Udalosti posledných dvoch rokov odhalili obmedzenú technickú a cenovú dostupnosť energie. Vysoké ceny mnohých spotrebiteľov primäli zmeniť životný štýl, aby znížili svoju spotrebu.

Energetická kríza je určite novým impulzom aj pre obnoviteľné zdroje. Krajiny sa snažia v čo najväčšej miere čo najskôr nahradiť fosílne palivá v priemysle i domácnostiach. Prechod na obnoviteľné zdroje pre domácnosti však nie je jednoduchý. Počiatočné investičné náklady sú vysoké, stále existuje množstvo administratívnych prekážok a chýbajú systémové riešenia. Nie všetky obnoviteľné zdroje sú navyše rovnako efektívne a množstvo spotrebiteľov si nevie vybrať vhodnú technológiu, aby dlhodobo minimalizovali záťaž na životné prostredie a zároveň boli imúnni voči nestálym cenám energií na trhu.

Zelená = Miestna
Výber obnoviteľného zdroja do značnej miery závisí od jeho lokálnej dostupnosti. Energiu slnka je možné využiť tam, kde je dostatok slnečného svitu, veternú energiu len tam, kde je dostatok veterných dní, geotermálna energia môže byť slovenským riešením pre ekologické vykurovanie aj elektrinu, a drevnú biomasu má zmysel využívať najmä tam, kde je dostupná (vidiecke oblasti).

Každý obnoviteľný zdroj má svoje výhody aj nevýhody. Vzhľadom na nestálu výrobnú kapacitu môže byť alternatívnym riešením zavedenie viacerých typov obnoviteľných technológií, čím sa vytvára flexibilnejší systém dodávky elektriny. Množstvo solárnych panelov, veterných turbín a batérií sa v najbližších desiatich rokoch zvýši až 30-násobne. Bez opätovného použitia a recyklácie zariadení a materiálov z tejto infraštruktúry však budeme čeliť aj problému s odpadom.

Zmena nevhodných návykov nič nestojí
Ak svoju spotrebu energie znížime o 5, 10 alebo 20 %, výrazne menej pocítime zdražovanie, ktoré nás po deregulácii cien určite čaká. A prispejeme aj k znižovaniu škodlivých emisií. Najviac energie sa dá ušetriť pri vykurovaní – už o jeden stupeň chladnejšia miestnosť znamená o cca päť percent nižšiu spotrebu. Pri správne nainštalovaných termostatických ventiloch na radiátoroch možno v kombinácii s centrálnou reguláciou vykurovacieho systému ušetriť 15 až 20 % energie. Teplota vody v elektrickom bojleri sa tiež dá o pár stupňov znížiť, prípadne ho môžeme zapnúť len keď to potrebujeme.

Náročnejšie a z dlhodobého hľadiska efektívnejšie sú však opatrenia, ktoré stoja peniaze. V prvom rade je potrebné zvýšiť energetickú efektívnosť budovy výmenou okien, zateplením fasády a strechy. Tým si znížime potrebu energie na vykurovanie, a môže nasledovať ďalší krok – výmena vykurovacieho systému za efektívnejší, najlepšie na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Výber vhodného zdroja energie na vykurovanie (a chladenie) je, spolu s efektívnym využívaním energie, z ekonomického a environmentálneho hľadiska veľmi dôležitý. Klimatickým cieľom Slovenska je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 55 % oproti roku 1990. Do roku 2050 by sme mali dosiahnuť aj klimatickú neutralitu. No rovnako ako ekonomika potrebuje stabilné právne rámce a podnikateľské prostredie, spotrebitelia potrebujú stabilný systém pravidiel a stimulov, ktoré sa nemenia zo dňa na deň. Potrebujeme jasné, zrozumiteľné, dlhodobo predvídateľné a vynútiteľné pravidlá. Vysoké investície do obnoviteľných zdrojov si väčšina z nás musí vopred dôkladne naplánovať. No nedostatok systémových opatrení, ktoré posilnia elektrizačnú sústavu, v súčasnosti predstavuje vážnu prekážku pri realizácii cieľov zeleného prechodu nielen u nás, ale aj v iných krajinách.

BEUC: Odstráňte prekážky pre spotrebiteľov
Európska spotrebiteľská organizácia BEUC varuje, že súčasné energetické systémy a politiky neboli navrhnuté s ohľadom na koncového užívateľa, teda spotrebiteľa. V rámci projektu CLEAR-X, na ktorom sa ako partner podieľa aj Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad sme identifikovali viaceré prekážky, ktoré sťažujú spotrebiteľom prechod na obnoviteľné zdroje energie, a pripravili odporúčania ako ich odstrániť.

Vysoké počiatočné náklady na nákup a inštaláciu technológií obnoviteľných zdrojov energie môžu odstrašiť domácnosti s priemerným alebo nízkym príjmom. Preto by spotrebitelia mali čo najväčší podiel investičných stimulov dostať vopred, nie až po inštalácii. Kľúčové je tiež zaviesť schémy daňových úľav pre zariadenia obnoviteľných zdrojov energie, materiály i služby, a zvážiť zníženú alebo nulovú DPH pre takéto investície.

Spotrebitelia musia mať prístup k jasným a zrozumiteľným informáciám na jednom mieste. Je potrebné skrátiť čakacie lehoty na inštaláciu zariadení, skvalitniť a urýchliť zaškolenie montážnikov a zabezpečiť ich dostatočný počet. Je tiež nevyhnutné zjednodušiť a skrátiť administratívne procesy pripájania samovýrobcov energie do distribučnej siete, motivovať ich vhodnými finančnými stimulmi a poskytnúť im možnosť uzatvárať zmluvy s dynamickou cenou elektriny.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad