fbpx

Kauza spoplatnených stránok

Stránky www.sampionat.sk, www.ms-hokej-2011.sk, www.hokej-2011.sk a www.sampionat-2011.sk majú opäť rafinované všeobecno-obchodné podmienky, neregistrujte sa tu. Pozrite si http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/62095 a http://vat.pravda.sk/pozor-60-eurove-stranky-su-spat-ludi-lakaju-na-majstrovstva-p41-/sk_vkom.asp?c=A110422_125239_sk_vkom_p35. Upozorňujeme spotrebiteľov aj na ďalšie rafinované webové stránky spoločnosti Online Investment Group Ltd. www.sale4u.sk, www.knihovna.sk, www.hraj-to.sk, www.skvelapozicka.com, www.stahujme.sk... Neregistrujte sa tu, ak nechcete dostať faktúru za využitie služieb a informácií, ktoré sa dozviete na iných stránkach zdarma. Poznávacím znamením je, že [...]

Cena v reklamnom letáku je pre obchod záväzná

Akcia či výhodná cena uvedená na reklamnom letáku môže byť niekedy dobrým lákadlom na dlhú cestu do obchodného domu. Podobnú investíciu by ste si však mali dobre zvážiť. V prípade nesúladu cien tovarov s cenou v cenovej evidencii či akciových cien kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podnetom môže byť chýbajúca cenovka, klamlivú reklamu v letáku, na [...]

Vyriešte svoj spor mimosúdnou cestou

„V každom prípade sa snažíme sporiace sa strany doviesť k mimosúdnej dohode, nájsť riešenie akceptovateľné pre obe strany. Pri poradenstve sa opierame o platnú legislatívu, snažíme sa nielen spotrebiteľov, ale i predajcov v oblasti spotrebiteľského práva vzdelávať, aby sporom vedeli predchádzať. Pri hľadaní kompromisu je dôležité mať na pamäti, že dohoda je o dvoch stranách. Obom stranám mimosúdne riešenie šetrí, [...]

Každý z nás je spotrebiteľ

"Definícia spotrebiteľa zahŕňa každého z nás. Spotrebitelia sú najväčšou ekonomickou skupinou, ovplyvňujúcou a ovplyvnenou takmer každým verejným i súkromným ekonomickým rozhodnutím. Napriek tomu sú jedinou dôležitou skupinou, ktorej názory často ostávajú nevypočuté.“ J.F. Kennedy Problémy ochrany spotrebiteľa nízke právne vedomie spotrebiteľov - v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sú na tom slovenskí spotrebitelia naozaj [...]