fbpx

Aktuality


Udržateľnejšie a výkonnejšie batérie

Udržateľnejšie a výkonnejšie batérie

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli dočasnú dohodu o Nariadení o batériách. Ide o užitočný precedens pre spotrebiteľov, najmä v oblasti obehového hospodárstva a ekodizajnu. Regulácia batérií by mala priniesť: prísnejšie požiadavky, aby boli batérie udržateľnejšie a...
Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Ministri národných vlád zaujali pre spotrebiteľov neuspokojivé stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii). Ide o dôležitý legislatívny predpis na reguláciu...
Alternatívne riešenie sporov ako účinný nástroj ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku

Alternatívne riešenie sporov ako účinný nástroj ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku

Napriek celoeurópskemu trendu, ktorý mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a existujúce legislatívne nástroje všeobecne posilňuje, nie je systém alternatívneho riešenia sporov (ARS) u nás stále dostatočne etablovaný a inštitút mediácie sa v spotrebiteľských...